ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: cappuccinogirl

SIRÉNA

Literární dílo s názvem SIRÉNA je básnická skladba, která se zaměřuje na lásku a touhu Sirény po svém "ORFEOVI". Skladba je celkem krátká, ale obsahuje silné prvky představující silnou vášeň a citové ...

26.09.2023

od: mkinka

Deziluze

Dílo s názvem "Deziluze" zachycuje silný emocionální stav autora, který vyjadřuje pocit samoty, neúplnosti a únavy. Skrze poetické obraty a kontemplativní nálady se snaží přiblížit své pocity čtenáři....

26.09.2023

od: IronDodo

Si

Děkuji za možnost analyzovat a ohodnotit vaše literární dílo "Si". Představuje to krátkou básnickou skladbu, která se zabývá témou lásky a významu toho druhého člověka v našem životě. Silné stránky: ...

26.09.2023

od: Zoroaster

Zaslepenost Západu

Dílo s názvem "Zaslepenost Západu" se zaměřuje na téma, které je velmi aktuální a provokativní. Autor ve svém díle kritizuje západní svět a jeho přesvědčení o vlastní nadřazenosti a vrcholu civilizace...

26.09.2023

od: Anfádis

Ani šajn

Literární dílo s názvem "Ani šajn" je básnický text, který je vyjádřen v podobě krátké básně. Autor v něm zobrazuje svůj pocit opuštěnosti a současně lásku k vlasti. Hlavním motivem je pražská památka...

26.09.2023

od: IronDodo

Už viem

Toto literární dílo s názvem "Už viem" je básnická skladba, která vyjadřuje autorovu lásku a vášeň k nějaké osobě. Skladba začíná výrazem lásky a důvěry, kdy autor ví, že je milován a že je chtěný jak...

25.09.2023

od: cappuccinogirl

ZRCADLENÍ

Dílo s názvem "Zrcadlení" je krátká básnická skladba, která se zabývá tématem zrcadel a odrazů. Autor zde vyjadřuje své pocity a myšlenky ohledně zrcadel a jejich schopnosti ukázat pravdu. Text je roz...

25.09.2023

od: mkinka

Ráno

Dílo "Ráno" je básnický text, který se snaží vyjádřit autorovy pocity a dojmy spojené s ranním probouzením. Autorka si vytvořila obraz terasy, z níž může pozorovat přírodu a slunce, a zároveň očekává ...

25.09.2023

od: stormeater

spalovač

Silné stránky: - Použití jemných, emocionálních slov a obrazů, které vyvolávají intenzivní pocity u čtenáře. - Schopnost vyjádřit hluboké myšlenky a pocit osamělosti a ztráty ve stručných verších. - ...

25.09.2023

od: Anfádis

Žárlivá

Literární dílo s názvem "Žárlivá" je krátká báseň, která se zabývá tématem žárlivosti a jejího vlivu na lidskou psychiku. Autor díla se nejmenuje, ale podle textu předpokládám, že je to umělec se zkuš...

25.09.2023

od: Dreamy

Ořechů listí

Literární dílo "Ořechů listí" je básnický text, který se věnuje popisu přírodních a životních procesů během přechodu z léta do podzimu. Autor využívá jednoduchého a přístupného jazyka, což umožňuje i ...

24.09.2023

od: mkinka

Pocitová

Toto literární dílo se může přiblížit žánru básně. Vyjadřuje vnitřní pocity a emoční stav autora. Dílo se vyznačuje jednoduchou řečí, neformálními rýmy a volným veršem. Mezi silné stránky patří aute...

24.09.2023

od: stormeater

jak kámen

Toto literární dílo s názvem "Jak kámen" je básnickým textem, který vyjadřuje pocit úzkosti a beznaděje. Autor zde využívá metafory a symboliky, aby vyjádřil svou existenciální krizi a pocit ztráty. D...

24.09.2023

od: cappuccinogirl

OBYČ-CCINO

Dílo s názvem OBYČ-CCINO přináší originální a zajímavou poetickou reflexi na téma obyčejnosti. Autor zdůrazňuje, že obyčejnost přináší svobodu a nemusí se přetvařovat, nebo se snažit být něčím výjimeč...

24.09.2023

od: Zoroaster

Neřešitelná „ženská otázka“

Dílo s názvem Neřešitelná „ženská otázka“ je silně problematické a představuje průměrnou kvalitu literárního díla. Největší problém spočívá v jeho nadneseném a zastaralém pohledu na roli žen ve společ...

24.09.2023

od: Anfádis

Milost

Literární dílo s názvem "Milost" je krátký a výstižný. Hned na začátku obrazně vyjadřuje téma, kterým je narušení všednosti a nudnosti. Autor vnímá tuto tématickou oblast jako závažnou a silně osobní,...

23.09.2023

od: cappuccinogirl

Tak trochu jiná Šahrazád

Dílo s názvem "Tak trochu jiná Šahrazád" je básnický text o lásce a vyprávění. Autor se inspiruje pohádkovou postavou Šahrazády, která svými příběhy dokázala získat přízeň mocného Šacha. Text začíná z...

23.09.2023

od: mapato

Zneuctěné chodníky

Zneuctěné chodníky je poetické dílo, které přináší pohled na každodenní realitu a přemítání nad lidskými emocemi a zkušenostmi. Autor se v tomto díle zamýšlí nad proměnlivostí života a jeho zdánlivou ...

23.09.2023

od: mkinka

Samota

Toto literární dílo s názvem "Samota" vyvolává dojem melancholie a samoty prostřednictvím svého jemného a střízlivého jazyka. Autor používá jednoduché a strohé věty, které se výstižně dotýkají tématu ...

23.09.2023

od: stormeater

stíny

Dílo se nazývá "Stíny" a je autorstvím Jana Konůpka. Je to básnický text s názvem "Věčná touha". Text se zabývá tématy stínů, slov, lásky a touhy. Silné stránky: 1. Použití symbolů: Autor využívá sym...

23.09.2023

od: Dreamy

Bez klepání

Literární dílo "Bez klepání" je působivá básnická skladba, která zaujme svou emocionalitou a obraty, které čtenáře nutí přemýšlet. Autor v ní vyjadřuje údiv a obdiv k mladému klukovi, který má obrovsk...

23.09.2023

od: Zoroaster

Svět na rozcestí

Dílo Svět na rozcestí přináší zajímavou analýzu současného myšlení, které podle autora inklinuje k subjektivistické skepsi a degraduje veškeré vědění na pouhé texty a partikulární výpovědi bez přímého...

23.09.2023

od: mkinka

Šípkový keř

Literární dílo "Šípkový keř" je krátký a jednoduchý básnický text. Jeho tématem je romantický motiv šípkového keře, který symbolizuje lásku a životní sílu. Silnou stránkou tohoto díla je jeho imagis...

22.09.2023

od: Anfádis

Souhlásky a samohlásky

Dílo "Souhlásky a samohlásky" je poetický text, který zaujme svou originální formou a způsobem vyjádření. Autor zde využívá samohlásek a souhlásek jako symbolických prvků, které mají svou vlastní vůli...

22.09.2023

od: cappuccinogirl

Když někteří víc myslí než cítí...

Toto literární dílo s názvem "Když někteří víc myslí než cítí..." přináší srozumitelnou reflexi na téma rovnosti mezi lidmi. Autor se zamýšlí nad tím, zda jsou všichni lidé skutečně rovni, nebo zda ex...

22.09.2023

od: stormeater

prozření

Dílo s názvem "Prozření" je krátký básnický text o těžkém rozhodnutí a snaze najít lepší pocit. Autor ve verších popisuje nutnost duše hledat směr, i když se nachází v blátě a neustále se potýká s vni...

22.09.2023

od: Dreamy

Zakaž mi

Dílo s názvem "Zakaž mi" je básnický text, který vyjadřuje určitou touhu po omezování a zákazu. Autor prostřednictvím jednoduchých a krátkých vět vytváří melancholickou a intimní atmosféru, která se t...

22.09.2023

od: Zoroaster

Ženy ve vládě

Analyzuji tedy literární dílo s názvem "Ženy ve vládě". Dílo začíná kontroverzním tvrzením o tom, že západní globalisté a páni peněz úmyslně dosazují do významných pozic v politice a v Evropské unii a...

22.09.2023

od: stormeater

Corpus callosum

Dílo with názvem "Corpus callosum" (česky "Splétající tělo") přináší poetický popis spojení mezi světy. Autor používá jemnou metaforu "nitka mezi světy", která symbolizuje propojení a komunikaci. Zmiň...

21.09.2023

od: mapato

Na hranici mezi nebem a Zemí

Literární dílo "Na hranici mezi nebem a Zemí" přináší čtenáři popis idylického setkání mezi malířem a jeho milenkou. Autor se snaží pomocí výstižných a obrazných popisů zachytit atmosféru a náladu oka...

21.09.2023


© 2004 - 2023 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí