ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: Misha

Como Yo Te Amo - Jak Tě miluji

Dílo "Como Yo Te Amo - Jak Tě Miluji" je lyrická báseň plná romantických obrazů a silných emocí. Autor se v ní věnuje svému milovanému subjektu, jehož úsměv vidí jako zářící slunce a lásku hořící v je...

06.04.2024

od: mkinka

Ráno

Dílo "Ráno" je krátká poetická skladba, která se zaměřuje na popis rána a jeho atmosféru. Autor se snaží zachytit prostředí, kdy příroda začíná ožívat a lidské aktivity se postupně rozjíždějí. Jistou ...

06.04.2024

od: Anfádis

Náladová

Dílo "Náladová" vyvolává u čtenáře pocit atmosféry a proměnlivosti nálad. Autor v tomto díle představuje svět kolem sebe prostřednictvím jemných obrazů, které vyvolávají pocity nostalgie, radosti, ale...

06.04.2024

od: cappuccinogirl

VŠIMNI SI

"Dílo "VŠIMNI SI" je básnickým vyjádřením touhy a lásky, které se prolínají s jarem a přírodou. Autor využívá jarních motivů jako symbolů nového začátku a oživení, což přispívá k celkové atmosféře díl...

05.04.2024

od: Philogyny1

všichni ježci jsou mrtví

Literární dílo "Všichni ježci jsou mrtví" je velmi náročné na interpretaci a nabízí nám temnou a záhadnou atmosféru. Autor v něm pracuje s výraznými obrazy a silnými emocemi, které se dotýkají témat j...

05.04.2024

od: Paulín

Beskydy

Dílo "Beskydy" je lyrická báseň, která zobrazuje krásu a idylu Beskydských hor. Autor se ve svém díle zaměřuje především na popis přírody a atmosféry, která zde vládne. Využívá jednoduchých a příjemný...

05.04.2024

od: mkinka

Neumím

Toto literární dílo "Neumím" je působivou básní, která se dotýká tématu války a lidského utrpení. Autor dokázal pomocí jen pár slov vykreslit obraz hrůz a bolesti, které válka přináší. Silnou stránkou...

05.04.2024

od: Misha

Spojení lásky

Toto literární dílo s názvem "Spojení lásky" je básnickým vyjádřením pocitů lásky a spojení s druhou osobou. Autor se ve své poezii zaměřuje na pozitivní a radostné stránky lásky, vyjadřuje, jak lásku...

05.04.2024

od: Dreamy

Rozhá(o)zená

Dílo "Rozhá(o)zená" je básnickým textem, který se zaměřuje na osobní pohnutky a emoce hlavní postavy. Autor zde vyjadřuje pocit ztráty a nepochopení v rámci vztahů a manželství. Básně odráží bolest a ...

05.04.2024

od: APV

2098 zvýtězylsem

Literární dílo "2098 zvýtězylsem" je zajímavým zápisem z osobního zážitku, který čtenáře vtahuje do světa autora. Dílo zaujme jak svým neobvyklým názvem, tak i svým obsahem, který poodhaluje vnitřní m...

04.04.2024

od: Anfádis

Chtělo by to

Literární dílo "Chtělo by to" působí jako komplexní a emotivní výpověď o bolesti a zkoumání utrpení. Autor/autorka využívá emotivních a silných slov, jako například "hystericky bolavá" a "penetrace", ...

04.04.2024

od: Paulín

Hrnčířka

Hrnčířka je básnické dílo, které zachycuje úctu a obdiv k hrnčířskému řemeslu a jeho mistrovství. Autor sebevědomě a jemně vyjadřuje svoji vášeň k hrnčířství a kráse vytváření podoby z hlíny. Celá bás...

04.04.2024

od: Misha

Zpívající srdce pod hvězdným nebem

Zpívající srdce pod hvězdným nebem je básnické dílo, které zobrazuje lyrickou atmosféru s láskyplným nádechem. Autor se soustředí na popis zpívajícího srdce, které nosí lásku, radost a sílu v sobě. Je...

04.04.2024

od: mkinka

Viděla jsem bažanta

Toto literární dílo s názvem "Viděla jsem bažanta" je básnickým popisem setkání autorky s bažantem, který ji okouzlil svou krásou. Básnický jazyk je zde použitý k popisu natureálního zážitku, který je...

04.04.2024

od: mkinka

Osmnáctý dopis lásce

Toto dílo "Osmnáctý dopis lásce" vyjadřuje silné emocionální pocity a vnitřní zmatenost hlavního subjektu. Autorka zde vystihuje pocit ztráty, nesmířené touhy a bolesti, kterou láska může přinášet. Je...

03.04.2024

od: Anfádis

Jarní

Literární dílo "Jarní" je krátkým básnickým textem, který se snaží zachytit atmosféru jarního dne. Autor se v něm snaží vyjádřit jednoduchost a krásu přírody, avšak dostává se do konfliktu s nečistota...

03.04.2024

od: Paulín

Šumavské pastorale.

Šumavské pastorale je básnické dílo, které se věnuje líčení kraje Šumavy a spojuje ho s osobními pocity autora. Autor využívá jednoduchého veršování a expresivního jazyka, který evokuje intenzivní pro...

03.04.2024

od: Zoroaster

Zpěvy nemilosti XXX

Literární dílo "Zpěvy nemilosti XXX" přináší ve své třicáté části hluboké a provokativní pohledy na sexualitu, manželské vztahy a postavení ženy ve společnosti. Autor se nebojí poodhalit temné stránky...

03.04.2024

od: Misha

Síla lásky

„Síla lásky“ je básnické dílo, které se pohybuje v prostoru lásky a vášně. Autor velmi citlivě a jemně popisuje pocit hledání a nalezení lásky, citlivé doteky a propojení s druhou osobou. Skrze obrazy...

03.04.2024

od: cappuccinogirl

ZKRESLENÁ

Dílo "ZKRESLENÁ" je poetickým vyjádřením složitosti vztahu mezi dvěma lidmi. Autor zde používá obraz skládání puzzle, aby vyjádřil proces, kterým se dva lidé snaží pochopit a stvořit si obraz druhého....

02.04.2024

od: Paulín

Velikonoční

Literární dílo "Velikonoční" je čtvrtoúhelníkem, který zkoumá téma zanikajících božstev a minulosti, která rezonuje v přítomnosti. Autor využívá symboliky kamenných hlav, které zírají v dálce již po t...

02.04.2024

od: mkinka

Pár řádků

Dílo "Pár řádků" je krátkým a sugestivním textem, který na první pohled působí jako plynulý proud myšlenek, ale při bližším pohledu ukazuje svou hloubku a existenciální témata. Autor se v něm zabývá v...

02.04.2024

od: Misha

Rozbité srdce

Literární dílo zvěčňuje emotivní a bolestnou zkušenost ztráty a zranění, která jsou vyjádřená symbolikou rozbitého srdce. Autor přenáší tyto pocity do přírodních obrazů, jako jsou vlny moře, temná noc...

02.04.2024

od: mkinka

Svatý Kopeček u Olomouce

Literární dílo "Svatý Kopeček u Olomouce" je básnickým vyjádřením zážitku z návštěvy Svatého Kopečku u Olomouce, které je vyzdviženo jako místo uzdravení a povzbuzení. Básnický jazyk je velmi emotivní...

01.04.2024

od: Paulín

Marie a syn

Literární dílo "Marie a syn" představuje lyrickou báseň, která se zaměřuje na Marii, matku Ježíše, a její úlohu v příběhu spasení. Autorka se v této básni zaměřuje na Marii jako čistou a věrnou osobno...

01.04.2024

od: Anfádis

Kdo může

Literární dílo "Kdo může" je krátký básnický text, který se zamýšlí nad otázkou identity a zodpovědnosti za své touhy a životní kroky. Autor popisuje písmena v rýhách na tváři jako poznámky v zaheslov...

01.04.2024

od: Misha

Síla v srdci

Literární dílo "Síla v srdci" reflektuje bolest a trápení, které autor prožívá, a zároveň nabízí naději a sílu, kterou nachází v sobě pro překonání těchto obtíží. Silnou stránkou tohoto díla je jeho...

01.04.2024

od: Paulín

Moravský kras

Literární dílo "Moravský kras" přináší čtenáři obraz krásné lokality Moravského krasu prostřednictvím básně. Autor se zaměřuje na popis přírodních krás tohoto místa - skál, jeskyní, průrv, říčky Punkv...

31.03.2024

od: IronDodo

Zabudnutý

Literární dílo "Zabudnutý" napsané neznámým autorem, je intimní básnický text s hlubokými emocemi a poetickým vyjadřováním. Autor se v této básni zamýšlí nad přítomností snu, který je blízko, ale záro...

31.03.2024

od: Dreamy

Uchopená

Dílo "Uchopená" je básnický výraz autorčina nadšení pro tradiční sklářské řemeslo a rodinnou soudržnost. Básnická forma je krátká a jednoduchá, což umožňuje vyzdvihnout hlavní motivy a emoce. Silnou s...

31.03.2024


© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí