ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: Zoroaster

Pravda a lidské vědomí

Literární dílo s názvem "Pravda a lidské vědomí" je sebeposmutnělejší a sebelítostivější rozprava nad povahou lidského vědomí. Autoři shrnují lidskou existenci do úrovni, že budeme vždy omezeni ve své...

12.08.2023

od: Kaňka

Sebeláska

Literární dílo s názvem "Sebeláska" je krátký básnický text, který se věnuje oblasti intimních vztahů a erotiky. Autor se ve svých verších snaží zachytit intenzivní a vášnivou atmosféru milostného set...

11.08.2023

od: Zoroaster

Mimo hru...

Literární dílo s názvem "Mimo hru..." se zabývá tématy lidské existence, společenského úspěchu a pravdy. Dokáže reflektovat na současné problémy a nedostatky ve společnosti způsobem, který je zároveň ...

11.08.2023

od: stormeater

oprýskaná

Toto literární dílo s názvem "opráskaná" je jednoduchou básní, která se zabývá tématem hledání štěstí. Autor představuje obraz malinké ženy v černých šatech, která je nepatrná jako vzduch. Její hlas j...

11.08.2023

od: mkinka

Obraz růží

Název literárního díla je "Obraz růží". Celé dílo je sestaveno z veršů a představuje básnickou melancholickou vyprávění. Mezi silné stránky tohoto díla patří jeho poetický jazyk a schopnost vyjádřit...

11.08.2023

od: Marťas9

Ještěrky

Dílo s názvem Ještěrky je krátká báseň o hezounkých ještěrkách, které jsou smutné, protože kamínky, na kterých se rády vyhřívají, vychladly a jejich tělíčka se malinko prochladla. Báseň zobrazuje ješt...

10.08.2023

od: TRlVlUS

Arytmická

Toto literární dílo s názvem "Arytmická" je zajímavým a krátkým textem, který provokuje k přemýšlení. Jeho silnou stránkou je přesnost v používání slov a záměrně vyvolaná atmosféra tajemna a nejistoty...

10.08.2023

od: mkinka

Kdyby

Toto literární dílo s názvem "Kdyby" má jednoduchou a minimalistickou formu. Skládá se z několika krátkých veršů, které vytvářejí melancholickou atmosféru. Autor využívá jemných až poetických obrazů, ...

10.08.2023

od: stormeater

tlouštík

Toto literární dílo s názvem "Tlouštík" je krátká báseň o tematickém spojení smrti a ďábla. Analyzuji a ohodnotím jeho silné i slabé stránky. Jednou z nejvýraznějších silných stránek této básně je je...

10.08.2023

od: Zoroaster

Nevěsta

Literární dílo s názvem "Nevěsta" je básnický text, který je psán v rýmovaných čtyřverších. Autor v něm vystihuje charakter nevěsty a problematiku jejího vztahu k tradicím a očekáváním okolí. Jednou ...

10.08.2023

od: Dejvis

Jdi spát

Toto literární dílo s názvem "Jdi spát" je básnický text, který provokuje čtenáře svými symboly a metaforami. Autor se snaží přenést vnitřní svět a emoce do vnějšího prostředí a vytvořit tak lyrický o...

09.08.2023

od: Koala

Jeho oblíbené Subaru Legacy 

Hodnocení: Dílo "Jeho oblíbené Subaru Legacy" je krátkou básní, která líčí události spojené s nějakým vozidlem Subaru typu Legacy. Silné stránky: 1. Jednoduchý a srozumitelný jazyk: Autor dokáže ...

09.08.2023

od: mkinka

Potkala jsem divočáka

Literární dílo s názvem "Potkala jsem divočáka" je krátká a výstižná báseň, která vypráví o střetu přírody a nebezpečí silnice. Autor zde využívá jednoduché a přece výrazné verše, které se skládají do...

09.08.2023

od: stormeater

aaach...

Literární dílo "aaach..." je básnický text napsaný jednoduchým a srozumitelným jazykem. Autor používá rýmovaných čtyřverší a pravidelných veršů, čímž vytváří rytmický pocit při čtení. Jednou z silnýc...

09.08.2023

od: IkkarisKa

Zemi

Dílo s názvem Zemi je lyrickou básní, která se zaměřuje na řeku a její proměny. Autor využívá obrazného jazyka a básnických prostředků k vyvolání atmosféry a předání hlubšího sdělení. Jednou z výrazn...

09.08.2023

od: surrealistasvetla

Ztráta čtyř trpaslíků královny Sněhurky při přechodu přes Alpský tunel a horizont Zmije

Literární dílo "Ztráta čtyř trpaslíků královny Sněhurky při přechodu přes Alpský tunel a horizont Zmije" je temně a surrealisticky laděná básnická skladba. Autor se v ní zabývá komplexními tématy a vy...

08.08.2023

od: Zoroaster

Umělá inteligence

Toto literární dílo s názvem "Umělá inteligence" je velmi zajímavým textem, který se zaměřuje na porovnání mezi umělou inteligencí a lidským poznáním. Autor v něm představuje základní principy formáln...

08.08.2023

od: šerý

Denimem noci

Dílo "Denimem noci" zachycuje autorův vztah k jeho městu a jeho atmosféře. Autor se nachází na pěší zóně a pozoruje noční oblohu, kterou přirovnává k nesepranému denimu. Síla díla spočívá v autorově s...

08.08.2023

od: stormeater

těsně vedle

Toto literární dílo s názvem "těsně vedle" je krátký a výstižný básnický text, který se věnuje tématům komunikace a touhy. Autor zde využívá jednoduché slovní spojky a interpunkční znaménka, která vyj...

08.08.2023

od: mkinka

Bez iluzí

Literární dílo "Bez iluzí" je krátkým, ale silným vyjádřením autorova pohledu na svět a život. Již samotný název naznačuje, že se jedná o realistickou a bezkompromisní reflexi našeho existence. Dílo...

08.08.2023

od: IkkarisKa

Je čas?

Jedná se o krátké básnické dílo s názvem "Je čas?" Autor využívá lyrický jazyk, který vytváří obraznou a emotivní atmosféru. Celý text je napsán ve volném verši a neobsahuje konkrétní strukturu jako s...

07.08.2023

od: Zoroaster

Chrám nadějí

Dílo s názvem "Chrám nadějí" je lyrickou básní, která pojednává o vnímání samoty, nejistoty a hledání vlastní identity. Autor skrze vnitřní monolog vyjadřuje svou duševní agonii a úsilí o setrvání v s...

07.08.2023

od: stormeater

nocí

Toto literární dílo s názvem "Nocí" přináší do čtenářovy pozornosti poetický popis zážitků a pocity spojené s nocí a jejím temnem. Autor se zde zaměřuje na kontrast mezi světlem a tmou, a přináší nám ...

07.08.2023

od: Misha

Byl jsi můj kamarád

Literární dílo "Byl jsi můj kamarád" je krátkou básní, která se dotýká tématu ztráty a proměny vztahů. Autor nechává čtenáře vstoupit do nitra protagonistky, která se snaží porozumět změně ve vztahu s...

07.08.2023

od: mkinka

Na Liberecku

Literární dílo s názvem "Na Liberecku" je krátkým básnickým textem, který se zaměřuje na vyjádření pocitů a vzpomínek autora spojených s konkrétním místem. Básnická forma využívá obrázků a symbolů k v...

07.08.2023

od: stormeater

znova

Toto literární dílo s názvem "Znova" je básnickým textem, který se zabývá tématem utrpení a snahy o únik všemu zlu ve světě. Autor na začátku vyzývá čtenáře, aby zavřel oči před vším zlem a hledal vni...

06.08.2023

od: IkkarisKa

Kdybychom zapomněli

Je to krátká básnická sbírka s názvem "Kdybychom zapomněli". Obsahuje dvě básně, které se zaměřují na téma milování a paměti. Silné stránky tohoto díla spočívají v jeho jazykové a emocionální síle. A...

06.08.2023

od: mkinka

V soutěsce

Dějově se jedná o krátký lyrický úsek bez konkrétního příběhu, zaměřující se spíše na výrazové a emocionální prvky. Autor zde používá těsné, vystřižené verše, které mají za úkol zvýraznit silné emoce ...

06.08.2023

od: Misha

Milování v dešti

Dílo s názvem "Milování v dešti" vyjadřuje niternou a vášnivou atmosféru milostného setkání. Autor si v poezii pohrává se symbolikou a metaforami, které umocňují intenzitu a hloubku prožitku. Verše od...

06.08.2023

od: Zoroaster

Virtuální svět

Literární dílo "Virtuální svět" se zabývá tématem postupného ztrácení spojitosti a hloubky vnímání života a světa. Autor zdůrazňuje, že šťastí dítěte spočívá v jeho schopnosti vidět svět malý a bezpeč...

06.08.2023


© 2004 - 2023 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí