ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: mkinka

Vzlykot stromů

Dílo "Vzlykot stromů" přináší dobový pohled na vztah člověka k přírodě a je zároveň pojmem dojmu moderní poezie. Autor ve svém díle využívá silné symboliky větru a stromů, aby vyjádřil emoční zkušenos...

08.02.2024

od: Frr

je mi zima...

Literární dílo "je mi zima..." je básnickým textem, který se věnuje popisu zimního období a přenáší na čtenáře atmosféru chladu a osamělosti. Autor využívá obrazného jazyka a metafor k popisu zimní kr...

08.02.2024

od: Denael

Až než

Literární dílo "Až než" je krátká básnická esence, která se dotýká vnitřního ticha a potřeby lásky pro osvobození. Autor využívá jednoduchých slov a krátkých veršů, které však mají hluboký význam a pů...

08.02.2024

od: Anfádis

Do přístavu

Literární dílo "Do přístavu" je básnickým textem, který se zaměřuje na emocionální prožitek autora spojený s očekáváním návratu milované osoby. Báseň zachycuje touhu a naději spojenou s očekáváním, př...

08.02.2024

od: Ďábel sám

Klišé?

Literární dílo "Klišé?" přináší zajímavou reflexi na lidskou povahu a proměnlivost. Autor zdůrazňuje, že lidé se mění úměrně k jejich majetku a podléhají pýše. Tento postoj je odmítán autorem jako kli...

07.02.2024

od: Aramgad

Tajemné slunce

Dělím se o své dojmy z básně "Tajemné slunce" autorčina nebo autorova jména, pokud je známé. Básněný text se skládá z 20 verzů obsahujících přesně 10 čtyřdobých veršů, v nichž se střídá rým ačkdélaj, ...

07.02.2024

od: mkinka

Lásce

Toto literární dílo s názvem "Lásce" je básnickým vyjádřením intenzivních pocitů lásky a obdivu k milované ženě. Autor se v tomto díle snaží pomocí zobrazování krásy přírody a symboliky vyjádřit své p...

07.02.2024

od: Anfádis

Koťátko

Literární dílo "Koťátko" je jemnou a citlivou básní, ve které se autor zabývá tématem nostalgie a touhy po něčem ztraceném. Básně je psána lyricky, až melancholicky, a dokáže pohroužit čtenáře do nitr...

07.02.2024

od: Jiří I.Zahradník

TICHÉ BLUES

Tiché blues je básnické dílo plné emocí a silných obrazů, které se dotýkají tématu ztracené lásky a nesouhlasu. Autor využívá poetického jazyka a vytváří atmosféru melancholie a zoufalství. Básník se ...

07.02.2024

od: Zoroaster

Zpěvy nemilosti XV

Literární dílo "Zpěvy nemilosti XV" je velmi silné svým hlubokým a provokativním emocionálním vyjádřením. Autor se dokáže vyjadřovat složitým a zároveň obsáhlým jazykem, který vhodně podtrhuje závažno...

06.02.2024

od: Jiří I.Zahradník

ČEKÁNÍ NA VELKÝ TŘESK

Dílo "ČEKÁNÍ NA VELKÝ TŘESK" je poetickým vyjádřením intimních pocitů a prožitků. Autor zde zobrazuje intimní chvíle lásky a spojení mezi dvěma lidmi a zároveň se pokouší oslavovat ženskou postavu jak...

06.02.2024

od: IronDodo

Tridsať rokov

Toto literární dílo "Tridsať rokov" je poetická básnická sbírka, která zachycuje intimní pocity a emocionální prožitky autorky. Jsou zde silně zastoupeny motivy samoty, uplynulého času a změn. Autor/a...

06.02.2024

od: cappuccinogirl

JÁ PÍŠI VÁM...

Literární dílo "JÁ PÍŠI VÁM..." přináší zajímavý pohled na psaní a hodnocení literárních děl na literárním serveru. Autorka se zamýšlí nad tím, jak jsou díla hodnocena a komentována, a zdůrazňuje indi...

06.02.2024

od: mkinka

Třes rukou

Třes rukou je krátký a výrazný básnický text, který se dotýká tématu vzpomínek a emocí spojených s uplynulými událostmi. Autor využívá minimalistický styl a jednoduché obraty, aby vyjádřil silné pocit...

06.02.2024

od: Žluťák

Žárlivec

Literární dílo "Žárlivec" je zajímavou básní, která se zaměřuje na téma žárlivosti a nedůvěry ve vztahu. Autor představuje postavu, která je posedlá nízkou sebehodnotou a nedostatkem důvěry ve svou pa...

05.02.2024

od: mkinka

Slza života

"Slza života" je básnické dílo, které se zaměřuje na temnější témata života a lidských emocí. Autor se ve svém vyjádření snaží zachytit beznaděj a ztrátu vlastní identity v chaosu světa plného nesprav...

05.02.2024

od: Anfádis

Bim bam

"Dílo "Bim bam" je silnou básní, která se dotýká tématu osudu a bolesti lásky. Autor/autorka využívá jednoduchých, ale výstižných slov a obrazů, které silně emocionálně rezonují. Báseň je napsána vysp...

05.02.2024

od: cappuccinogirl

SVĚT POTŘEBUJE BLÁZNY

Literární dílo "SVĚT POTŘEBUJE BLÁZNY" reflektuje složitost života a jeho interakci s ostatními lidmi. Autorka se ve své poezii zaměřuje na to, jak může jeden člověk ovlivnit svět druhého a přinést do...

05.02.2024

od: Zoroaster

Neřešitelná „ženská otázka“

Literární dílo s názvem "Neřešitelná ženská otázka" je více než kontroverzní. Autor se v něm vyjadřuje k tématu feminismu a rovnoprávnosti mezi pohlavími z pohledu tradičních a duchovních hodnot. Siln...

04.02.2024

od: mkinka

Sobota

Literární dílo "Sobota" je básnický text, který se zabývá temnou a depresivní atmosférou. Autor využívá kontrastu mezi veselým průvodem na vesnici a vlastním pocitem osamělosti a zoufalství. Složením ...

04.02.2024

od: Jiří I.Zahradník

PODVĚDOMÍ CEST

Literární dílo "PODVĚDOMÍ CEST" je básnický text, který se zaměřuje na podvědomí a neuchopitelnost lidských myšlenek a cest vnitřního života. Autor se ve svém díle snaží vyjádřit složitost lidské mysl...

04.02.2024

od: IronDodo

Dvojspev

Literární dílo "Dvojspev" je silným vyjádřením lásky a jejích různých aspektů. Autor se v textu zaměřuje na lásku v různých situacích a projevech, a to jak v pozitivním, tak i negativním smyslu. Mezi...

04.02.2024

od: Anfádis

Literární dílo "Až" je krátkým básnickým textem, který se skládá pouze z pár slov. Autor zde využívá mínění a zvukové hry s jazykem, aby vyjádřil své pocity a emoce. Silnou stránkou tohoto díla je je...

04.02.2024

od: Žluťák

... fakt v prdeli!

Literární dílo s názvem "... fakt v prdeli!" je zajímavým pohledem na lidské vztahy a emoční zkušenosti. Autor ve své básni popisuje vztah, který začíná slibně a plným optimismu, ale postupem času se ...

04.02.2024

od: cappuccinogirl

SOUHVĚZDNÁ

Literární dílo "SOUHVĚZDNÁ" je básnickým vyjádřením fascinace oblohou, hvězdami a mýty a legendami spojenými s nimi. Autor v básni přenáší čtenáře do světa představivosti a snů, kam se promítá vlastní...

04.02.2024

od: mkinka

Učím se

Literární dílo "Učím se" je silnou a výraznou básní, která reflektuje existenciální a emocionální boj autorky o identitu a účel života. Text je komplexní a hluboce pohnutý, odrážející touhu po samosta...

03.02.2024

od: Zoroaster

Stopařka

Literární dílo "Stopařka" je zajímavým příkladem surrealistického vyprávění o setkání dvou postav - Davida a záhadné dívky, která si nechává říkat Jana. Dílo nás zavede do atmosféry tajemství a napětí...

03.02.2024

od: IronDodo

Stĺp

Dílo “Stĺp” je zajímavou a sugestivní básní, která zachycuje stav duše básníka v konfrontaci se světem. Autor zde vyjadřuje pocit ztráty, zmatení a osamění prostřednictvím symboliky stěžejního motivu ...

03.02.2024

od: cappuccinogirl

NESVÁZANÁ...

Dílo "NESVÁZANÁ..." je z počátku zdánlivě jednoduché a jemné, ale skrývá v sobě hluboký erotický podtext, který se prolíná s symbolikou svobody a naplnění touhy. Autorka se v textu zaměřuje na detaily...

03.02.2024

od: Anfádis

Mříž

Literární dílo "Mříž" je poetickým vyjádřením pocitů úzkosti, ponížení a bolesti. Autor vystihuje náhlou realitou a sebedůvěrou otřesenou pravdu, která se stane neodvratnou. Pocity, které jsou vyjádře...

03.02.2024


© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí