ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: mkinka

Krásný den

Literární dílo s názvem "Krásný den" je básnickým textem, který se zaměřuje na téma slunce a lásky. Má jednoduchou, avšak působivou strukturu a využívá obrazného jazyka k vyjádření emocí a pocitů. Me...

11.01.2024

od: Denael

Naše souhvězdí

Literární dílo "Naše souhvězdí" je básnického charakteru a reflektuje na několik témat, převážně na lásku a ztrátu, na odchod a na boj s osudem. Autor se ve svém díle zaměřuje na vnitřní svět postavy,...

11.01.2024

od: cappuccinogirl

LÁSKORODÁ

Literární dílo s názvem "LÁSKORODÁ" je krátkou básní, která vyjadřuje řadu emocí a pocitů spojených s láskou. Autor zde využívá metafor a obrazného jazyka k předání svého vnitřního prožitku. Silnou ...

11.01.2024

od: Jiří I.Zahradník

NEMILOVAT

Dílo s názvem "NEMILOVAT" je velmi zajímavým a provokativním literárním textem, který se zabývá tématem odmilování. Autor používá neobvyklý a drsný obrat, ve kterém se začíná přemýšlet, jak se odmilov...

10.01.2024

od: Anfádis

Modré z nebe

Literární dílo s názvem "Modré z nebe" je básnický text, který vyvolává silné emoční reakce a hraje se se smyslovostí výrazů a obrazů. Autor zde vytváří melancholickou atmosféru plnou samoty a ticha, ...

10.01.2024

od: mkinka

Chybíš mi

Toto kratší literární dílo s názvem "Chybíš mi" je básnický text, který se zabývá tématem touhy a milostného vztahu. Autor v něm vyjádřuje svou lásku a chybějící přítomnost milované osoby. Jeden z hl...

10.01.2024

od: Žluťák

v hlavě

Tohle literární dílo je básnická skladba s tématem boje se stínem a temnotou. Autor se zaměřuje na sílu, kterou má jediná osoba a kterou může použít k tomu, aby se zbavila temnoty a obnovila světlo v ...

10.01.2024

od: cappuccinogirl

MILOST(NÁ)

Dílo "MILOST(NÁ)" je básnické dílo, které se zaměřuje na vášnivý vztah mezi dvěma lidmi. Autor se snaží vyjádřit vzrušení, touhu a závislost na milostné vášni prostřednictvím svých slov. Dílo je psáno...

10.01.2024

od: Jan Kacíř

La petite mort

Dílo s názvem "La petite mort" je krátký a kompaktní básnický text, který pojednává o jednom krátkém okamžiku mezi doutnákem a kulí. Autor zde zobrazuje chviličku ztracenou v jedné malé smrti, která j...

10.01.2024

od: IronDodo

Chýlilo sa k večeru

Dílo s názvem "Chýlilo sa k večeru" je básnický text, který se zabývá temnými a melancholickými tématy. Autor ve svém díle promlouvá o přicházejícím večeru a zmiňuje chladný dotek tmy, který jej dopro...

10.01.2024

od: Akrij8

Hledaná

Literární dílo s názvem "Hledaná" představuje zajímavou kombinaci poezie a prózy. Autor využívá bohatý jazyk a obraznou řeč, což dílu dodává hloubku a intenzitu. Pokud jde o silné stránky, text se vyz...

10.01.2024

od: Lexi

Stíny

Dílo s názvem Stíny je jímavou básní, která se zabývá tématem vlastní identity a vnitřního osamění. Autor zde zdůrazňuje svou jedinečnost a svébytnost, která ho odděluje od ostatních lidí. Pomocí symb...

09.01.2024

od: cappuccinogirl

HLEDÁNÍ

Literární dílo s názvem "HLEDÁNÍ" je básnický text, který vyjadřuje touhu po nalezení pravdy či smyslu života. Autor ve své báni sleduje neznámého poutníka krajinou, která je mu cizí a nepoznává ho. J...

09.01.2024

od: Jiří I.Zahradník

BLÁZNIVÁ LÉTA S PUBERTOU

Literární dílo s názvem "Bláznivá léta s pubertou" zachycuje období adolescence, konkrétně pubertu, která je často chaotická a plná emotivních výkyvů. Autor se zaměřuje na popis a vyjádření mládí, jeh...

09.01.2024

od: mkinka

Mokrý sníh

Dílo s názvem Mokrý sníh přináší výrazné obrazy a emocionální náboj. Autorka nechává čtenáře ponořit se do atmosféry zimy a klouzání poezie. Její použití kontrastů černé a bílé na rozpuštěném plátně v...

09.01.2024

od: cappuccinogirl

SYNCHRONICITA

Dílo s názvem "Synchronicita" je krátká básnická skladba, která se zaměřuje na nečekané události a jejich přijetí. Autor neuvádí své jméno, takže si můžeme představit, že dílo bylo vytvořeno anonymně....

08.01.2024

od: Jiří I.Zahradník

NAŽEHLOVACÍ LÁSKY

NAŽEHLOVACÍ LÁSKY je jedinečné literární dílo, které se zabývá tématem zlomeného srdce a touhou po obnově a opravě tohoto zranění. Autor zde využívá metaforického jazyka, který čtenáři umožňuje hloubě...

08.01.2024

od: mkinka

Lásce

Dílo s názvem "Lásce" je krátkou básní, která se zaměřuje na téma lásky a vztahu mezi člověkem a kočkou. Autor v básni využívá jednoduchého a přístupného jazyka, což umožňuje snadné porozumění i laiků...

08.01.2024

od: Akrij8

Tichá pošta

Tichá pošta je silným a emotivním literárním dílem, které využívá obrazného a výrazného jazyka k vyvolání silných pocitů a živých obrazů. Autor zde pracuje se symboly a metaforami, které mají za úkol ...

08.01.2024

od: IronDodo

Medový čaj

Dílo "Medový čaj" je krátký básnický text, který se zaměřuje na popis prostředí a vnímání lásky. Autor používá symboliku medu a čaje, aby vyjádřil sladkost a intimitu vztahu mezi dvěma lidmi. Jednou ...

08.01.2024

od: Žluťák

Pacient

Dílo s názvem "Pacient" je krátká básnická skladba, která vyjadřuje stav duševního i tělesného vyčerpání a touhu pacienta po úlevě a zábavě. Jednou z silných stránek tohoto díla je jeho emotivita. Au...

08.01.2024

od: Anfádis

Drtí mě

Literární dílo s názvem "Drtí mě" zachycuje autorovo osobní vnitřní dilema a boj s myšlenkou na smrt. Autor se v první části básně snaží vyjádřit svoji bezpečnost a nebojácnost ohledně vlastního úmrtí...

08.01.2024

od: Anfádis

Představte si

Dílo s názvem "Představte si" je krátkou básní, která pojednává o zážitku zasadění květin do zahrady a následného rozkvetu a růstu. Autor se prezentuje jako literární kritik s dlouholetou praxí ve psa...

07.01.2024

od: Jiří I.Zahradník

LÁSKY VOLÁNÍ

Toto literární dílo s názvem "Lásky volání" je jednoduchou a krátkou básní, která nám předkládá dialog mezi dvěma osobami – jednou z nich je oslovena jako "lásko". Autor využívá jednoduchých a každode...

07.01.2024

od: mkinka

Pocitová

Dílo s názvem "Pocitová" autorovo vnitřní rozpoložení a pochybnosti o vlastní tvorbě. Autorův strach z toho, že nebude schopen napsat báseň, je zobrazen ve verších "Co když nenapíšu báseň? Stojím vždy...

07.01.2024

od: IronDodo

Môj domov

Název díla "Môj domov" představuje již na první pohled jasnou a silnou stránku tohoto literárního díla. Použitím osobního zájmena "môj" je autor schopen vyvolat pocit intimita a přímosti, což je v lit...

07.01.2024

od: cappuccinogirl

SRDCE

Toto literární dílo s názvem "SRDCE" je krátká básnická skladba, která se zaměřuje na téma srdce a lásky. Autor ve svých slovech poukazuje na to, že i malá a skromná část srdce může být útočištěm lásk...

07.01.2024

od: Jiří I.Zahradník

UKRYTÝ V SOBĚ

tma vodka svět zákony a spouštíš se ke dnu čím hlouběji tím méně je světla tvrzením se hrneš vstříc samotě a prázdným slovům srdce stéká po stěnách do propasti a ty ho pomalu následuješ ...

06.01.2024

od: Jan Kacíř

Václavák

Toto literární dílo s názvem "Václavák" je silným a výrazným sdělením, které dokáže prostřednictvím metafor a obrazů vyjádřit hluboké emocionální stavy. Autor využívá bohatou slovní zásobu a variabili...

06.01.2024

od: mkinka

Viděla jsem

Toto literární dílo s názvem "Viděla jsem" je krátká báseň, která zobrazuje scénu na Karlově náměstí, kde autorka pozoruje mámu a dceru, které se baví s cigaretou. Dál popisuje, jak máma je na vozíčku...

06.01.2024


© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí