ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: Ďábel sám

Hvězdář

Literární dílo "Hvězdář" se zaměřuje na téma věčnosti, osamělosti a lidských činů ve vesmíru. Autor ve svém básnickém textu propojuje motivy hvězd, času a lidské samoty, což vytváří atmosféru zasněnéh...

24.02.2024

od: mkinka

Třetí dopis lásce

Třetí dopis lásce je emocionálně nabitý básnický text, který se zaměřuje na téma ztráty, osamělosti a hledání lásky. Autor využívá silné metafory a emotivního vyjadřování k vyjádření svých pocitů a my...

24.02.2024

od: Zoroaster

Zpěvy nemilosti XIX

Literární dílo s názvem "Zpěvy nemilosti XIX" je zajímavou kombinací lyrické poezie a politického komentáře. Autor se v průběhu básně zaměřuje na kontrast mezi Západem a Východem, a nasazuje do tohoto...

24.02.2024

od: martinaV

Únava

Dílo "Únava" je melancholickou básní, která se zaměřuje na pocit únavy a opuštěnosti. Autor popisuje své niterné pocity skrze metaforu budovy, která se chátrá a pohlcuje ho dovnitř. Text je nabit emoc...

23.02.2024

od: Žluťák

o jez

Toto literární dílo nazvané "o jez" má několik zajímavých aspektů, ale zároveň vykazuje i některé problémy. Autor se ve své básni zabývá myšlenkou přechodu od každodenního života k přírodnímu prostřed...

23.02.2024

od: cappuccinogirl

???

Dílo s názvem """???"", je krátkým a výrazným textem, který otevírá prostor k přemýšlení a diskuzi. Autor nechává čtenáře zakusit moment zamyšlení nad otázkou, která se zdá být jednoduchá, ale přináší...

23.02.2024

od: mkinka

Dopis lásce

Dílo "Dopis lásce" představuje krátký, avšak velmi silný výraz citu, který zahrnuje jak humor, tak i něžnost. Autor využívá metafor jako je zmoklá slepice nebo zatoulaná opice, aby vyjádřil svůj pocit...

23.02.2024

od: Anděl

Dopisy Klaunovi

Dílo "Dopisy Klaunovi" je silným projevem autorčiny osobní zkušenosti a emocí spojených s psaním a literaturou. Je to příběh o nalézání světla v temnotě, o důležitosti přátelství a podpory v těžkých c...

23.02.2024

od: J's ..

bavíš se proti

Toto literární dílo s názvem "bavíš se proti" je působivou básní, která se zabývá tématy komunikace a nedorozumění mezi lidmi. Autor se ve své poetické formě ptá na otázku, zda různé polarity, jako če...

22.02.2024

od: přema

Vílu

Literární dílo "Vílu" představuje básnický útvar, který se zaměřuje na téma ztracené lásky a vzpomínky na jedinečný okamžik setkání. Autor se skrze krátké sloky snaží vyjádřit svoje pocity a dojmy spo...

22.02.2024

od: IronDodo

Úlomky

Toto literární dílo nazvané "Úlomky" je sbírkou básní o lásce, která je zpracována velmi emotivně a lyricky. Autor se zaměřuje na různé aspekty lásky a zobrazuje ji různými metaforami a obrazy. Jedním...

22.02.2024

od: cappuccinogirl

JEN JEDEN Z MNOHA...

Dílo "JEN JEDEN Z MNOHA..." je silnou básní, která se zaměřuje na temné aspekty současného světa a zobrazuje je prostřednictvím obrazů a metafor. Autor se v této básni snaží vyjádřit své pocity ohledn...

22.02.2024

od: mkinka

Jiná

Dílo "Jiná" je poetickým popisem jedinečnosti a svobody. Autor se ve své poezii zaměřuje na snové momenty a dovede představit čtenářům svět zcela obyčejných situací a událostí tak, že získávají hlubší...

22.02.2024

od: J's ..

předjiří

Literární dílo "předjiří" je básnickým textem, který se zaměřuje na téma touhy po změně a proměně, ale také na neustálý střet mezi iluzí a realitou. Autor se ve své poezii snaží vyjádřit vnitřní rozpo...

21.02.2024

od: Stráca

Království za korunu

Literární dílo "Království za korunu" je komediální hra, která se odehrává ve fiktivním království. Dílo je plné dialogů a vtipných situací, které jsou smysluplně propojeny a vedou k ústřední pointě, ...

21.02.2024

od: Chane

Před

Toto literární dílo, nazvané "Před", je záhadným a náznakovým textem, který předkládá čtenáři mnoho otázek a prostoru pro vlastní interpretaci. Autor pracuje s silnou atmosférou a kontrasty, jako je z...

21.02.2024

od: Jiří I.Zahradník

TEN PRASÁK

Toto literární dílo "TEN PRASÁK" je krátkým veršovaným textem, který se zaměřuje na popis domácích zvířat a jejich chování. Autor se zde snaží zachytit každodenní situace a interakce mezi zvířaty a s ...

21.02.2024

od: mkinka

Pražská

Toto literární dílo "Pražská" se vyznačuje velmi osobním pohledem na prostředí Prahy a na vlastní nitro autora. Autor se v textu snaží zachytit atmosféru pražského rána a zároveň zprostředkovat své vn...

21.02.2024

od: Jiří I.Zahradník

PUZZLE

Literární dílo "PUZZLE" je krátkou básní, která se zabývá tématem lidské existence a identifikace. Autor zde používá metaforu puzzle k popsání složitých a rozmanitých aspektů lidského života. Básník p...

20.02.2024

od: Zoroaster

Zpěvy nemilosti XVIII

Dílo "Zpěvy nemilosti XVIII" pojednává o tématu emancipace a rovnoprávnosti, které jsou pojímány jako negativní a nežádoucí jevy ve společnosti. Autor vyjadřuje svůj názor na postavení žen, mužů a růz...

20.02.2024

od: mkinka

Princezna z růží

Literární dílo "Princezna z růží" je báseň, která se zaměřuje na romantickou tematiku a zároveň využívá motivů pohádek. Autorka v textu na jedné straně oslavuje svoji milovanou jako princeznu, na druh...

20.02.2024

od: Jan Kacíř

Do němoty

Literární dílo "Do němoty" je hlubokou a intenzivní básní, která se zabývá temnými emocemi strachu, smutku a beznaděje. Autor zde vytváří silnou atmosféru, která čtenáře vtahuje do světa duševního utr...

20.02.2024

od: cappuccinogirl

U MOŘE

Dílo "U MOŘE" je básnická skladba, která vykresluje intimní vztah mezi dvěma lidmi na pláži. Autorka se vyjadřuje o touze spojit se s druhou osobou a pocitech nepatrnosti v porovnání s mořem a jeho ne...

20.02.2024

od: neptolius

Cizí město

Literární dílo "Cizí město" je básnická skladba, která se zaměřuje na kontrast mezi dnem a nocí v cizím městě. Autor se v textu snaží vykreslit obraz města jako místa plného protikladů a nejistoty. Si...

19.02.2024

od: Jiří I.Zahradník

BOD ZLOMU

Dílo "Bod zlomu" je zajímavým a neklidným vyjádřením konfliktu mezi životem a smrtí, mezi touhou po lásce a pudem sebezáchovy. Autor zde zobrazuje vnitřní boj, kterým prochází, až se dostal do bodu, k...

19.02.2024

od: IronDodo

Sedem divov sveta

Literární dílo "Sedem divov sveta" se pohybuje na pomezí mezi poezií a prózou, což mu vytváří zajímavou atmosféru. Autor zde vyjadřuje úžas nad neznámými věcmi a jejich tajemstvím, což je téma, která ...

19.02.2024

od: Žluťák

Všichni svatí

Literární dílo "Všichni svatí" je krátkým textem, který se zdánlivě zaměřuje na hudební vystoupení či koncert. Již na první pohled je zde patrná hra se slovy a rýmy, která dodává celému textu určitou ...

19.02.2024

od: mkinka

Psala jsem

Literární dílo "Psala jsem" je zajímavou sbírkou básnických veršů s melancholickým nádechem. Autor se v obrazech a melodiích hraje s proměnlivostí pocitů a emocí. Silnou stránkou tohoto díla je jeho s...

19.02.2024

od: rybka

po výbuchu

"Po výbuchu" je krátká báseň, která se zabývá tématem jaderného výbuchu a jeho důsledky. Autor se v ní snaží vyjádřit napětí a nejistotu, kterou by lidé prožívali v případě reálného ohrožení jaderným ...

18.02.2024

od: cappuccinogirl

VZKAZ V LÁHVI

V díle "VZKAZ V LÁHVI" autorka zasahuje do komplikované oblasti lidských emocí a vztahů, a to s velkým uměním a citlivostí. Skrze metaforu bot a běhu vyjadřuje touhu po úspěchu, požadavek na neustálou...

18.02.2024


© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí