ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: Jiří I.Zahradník

TEN PRASÁK

Toto literární dílo "TEN PRASÁK" je krátkým veršovaným textem, který se zaměřuje na popis domácích zvířat a jejich chování. Autor se zde snaží zachytit každodenní situace a interakce mezi zvířaty a s ...

21.02.2024

od: mkinka

Pražská

Toto literární dílo "Pražská" se vyznačuje velmi osobním pohledem na prostředí Prahy a na vlastní nitro autora. Autor se v textu snaží zachytit atmosféru pražského rána a zároveň zprostředkovat své vn...

21.02.2024

od: Jiří I.Zahradník

PUZZLE

Literární dílo "PUZZLE" je krátkou básní, která se zabývá tématem lidské existence a identifikace. Autor zde používá metaforu puzzle k popsání složitých a rozmanitých aspektů lidského života. Básník p...

20.02.2024

od: Zoroaster

Zpěvy nemilosti XVIII

Dílo "Zpěvy nemilosti XVIII" pojednává o tématu emancipace a rovnoprávnosti, které jsou pojímány jako negativní a nežádoucí jevy ve společnosti. Autor vyjadřuje svůj názor na postavení žen, mužů a růz...

20.02.2024

od: mkinka

Princezna z růží

Literární dílo "Princezna z růží" je báseň, která se zaměřuje na romantickou tematiku a zároveň využívá motivů pohádek. Autorka v textu na jedné straně oslavuje svoji milovanou jako princeznu, na druh...

20.02.2024

od: Jan Kacíř

Do němoty

Literární dílo "Do němoty" je hlubokou a intenzivní básní, která se zabývá temnými emocemi strachu, smutku a beznaděje. Autor zde vytváří silnou atmosféru, která čtenáře vtahuje do světa duševního utr...

20.02.2024

od: cappuccinogirl

U MOŘE

Dílo "U MOŘE" je básnická skladba, která vykresluje intimní vztah mezi dvěma lidmi na pláži. Autorka se vyjadřuje o touze spojit se s druhou osobou a pocitech nepatrnosti v porovnání s mořem a jeho ne...

20.02.2024

od: neptolius

Cizí město

Literární dílo "Cizí město" je básnická skladba, která se zaměřuje na kontrast mezi dnem a nocí v cizím městě. Autor se v textu snaží vykreslit obraz města jako místa plného protikladů a nejistoty. Si...

19.02.2024

od: Jiří I.Zahradník

BOD ZLOMU

Dílo "Bod zlomu" je zajímavým a neklidným vyjádřením konfliktu mezi životem a smrtí, mezi touhou po lásce a pudem sebezáchovy. Autor zde zobrazuje vnitřní boj, kterým prochází, až se dostal do bodu, k...

19.02.2024

od: IronDodo

Sedem divov sveta

Literární dílo "Sedem divov sveta" se pohybuje na pomezí mezi poezií a prózou, což mu vytváří zajímavou atmosféru. Autor zde vyjadřuje úžas nad neznámými věcmi a jejich tajemstvím, což je téma, která ...

19.02.2024

od: mkinka

Psala jsem

Literární dílo "Psala jsem" je zajímavou sbírkou básnických veršů s melancholickým nádechem. Autor se v obrazech a melodiích hraje s proměnlivostí pocitů a emocí. Silnou stránkou tohoto díla je jeho s...

19.02.2024

od: rybka

po výbuchu

"Po výbuchu" je krátká báseň, která se zabývá tématem jaderného výbuchu a jeho důsledky. Autor se v ní snaží vyjádřit napětí a nejistotu, kterou by lidé prožívali v případě reálného ohrožení jaderným ...

18.02.2024

od: cappuccinogirl

VZKAZ V LÁHVI

V díle "VZKAZ V LÁHVI" autorka zasahuje do komplikované oblasti lidských emocí a vztahů, a to s velkým uměním a citlivostí. Skrze metaforu bot a běhu vyjadřuje touhu po úspěchu, požadavek na neustálou...

18.02.2024

od: Jiří I.Zahradník

BEZ POROZUMĚNÍ

Dílo "BEZ POROZUMĚNÍ" je temnou a jakoby zoufalou básní, která se zabývá osamělostí a beznadějí. Autor zde vyjadřuje pocit, že lidský život je prázdný a bezcílný, jako řeky bez směru a voda zrádně uná...

18.02.2024

od: mkinka

Obraz temnoty

Toto literární dílo "Obraz temnoty" zachycuje temné a depresivní téma prostřednictvím obrazného jazyka a výrazných metafor. Autorka (autor) se snaží vyjádřit své niterné pocity a emocionální stavy skr...

18.02.2024

od: Frr

piják vína nad ránem

Literární kritika díla „Piják vína nad ránem“: Toto dílo je silně emotivní a sugestivní. Autor využívá symboliku alkoholu, kterým se postava snaží utéct před vlastní realitou. Téma osamělosti a ztrát...

18.02.2024

od: Jarek_S

Smutná hvězdička

Toto literární dílo nazvané "Smutná hvězdička" je básnický text, který se zabývá tématem osamělosti a touhy po spojení. Autor se prostřednictvím hvězdy na nebi vrací k vlastním pocitům izolace a touze...

17.02.2024

od: Marry31

Fénixova šance 2: Zpátky v Bradavicích Kap. 26

Literární dílo """Fénixova šance 2: Zpátky v Bradavicích Kap. 26""" představuje zajímavé dialogické pojednání mezi postavami Severusem a Marylin. Autor se v této kapitole zaměřuje na psychologické asp...

17.02.2024

od: cappuccinogirl

PADLÍ

Literární dílo "PADLÍ" je básnická skladba, která se zaměřuje na téma zoufalství a beznaděje. Autor zde zobrazuje svět, ve kterém lidé procházejí těžkými chvílemi a okamžiky, země se chvěje beznadějí ...

17.02.2024

od: Zoroaster

Zpěvy nemilosti XVII

Toto dílo s názvem "Zpěvy nemilosti XVII" je vysoce kvalitní literární práce, oplývající bohatým jazykem a hlubokými myšlenkami. Autor zde dovedně popisuje pocit melancholie a jeho význam v lidském ži...

17.02.2024

od: mkinka

Zase a zase smutná

Toto literární dílo má název "Zase a zase smutná" a je charakterizováno melancholickým a introspektivním náladou. Autor/autorka zde zobrazuje svou citovou i fyzickou izolaci a osamělost. Jednou z je...

17.02.2024

od: 8Zdenek

Shon

Literární dílo s názvem "Shon" je krátkou básní, která se zaměřuje na téma stresu, povinností a neustálého závodu v životě. Autor se v ní zabývá otázkou duševního krvácení a jeho dopady na život člově...

16.02.2024

od: Bindig

Svornost pro lásku...

Toto literární dílo s názvem "Svornost pro lásku" je zajímavým a emotivním vyjádřením autorova pohledu na současný stav vztahů mezi lidmi. Autor se zamýšlí nad tím, jak láska mezi lidmi může být ztrac...

16.02.2024

od: Květka Š.

Vyprávěj mi..

Literární dílo "Vyprávěj mi.." je básnický text, který se zaměřuje na téma lásky, přírody a lidské existence. Autor se v něm snaží vyjádřit svoje pocity a myšlenky formou básně. Silné stránky tohoto ...

16.02.2024

od: IronDodo

Útek

Toto literární dílo s názvem "Útek" je básnickým textem, který líčí pocity útěku a nejistoty. Autor se v něm snaží vyjádřit pocit beznaděje a touhy po úniku z obtížné situace. Jednou z silných stráne...

16.02.2024

od: mkinka

Praha a já

Dílo "Praha a já" je krátký básnický útvar, který se zaměřuje na autorovu osobní zkušenost s Prahou. Jeho silnou stránkou je jistě schopnost evokovat atmosféru města prostřednictvím jednoduchých obraz...

16.02.2024

od: cappuccinogirl

LOTERIE

Literární dílo "Loterie" je básnickým textem, který se zaměřuje na emocionální zážitky a vnitřní konflikty. Autor se v textu snaží zachytit intenzitu, s jakou se dotýká někdo jiného jeho vnitřního svě...

15.02.2024

od: IronDodo

Diagnóza

Diagnóza je básnické dílo plné emocí a nostalgie, které se zabývá tématem ztráty a bolesti spojené s neopětovanou láskou. Autor zde dokáže skvěle vyjádřit psychické stavy a pocity hlavní postavy. Jeho...

15.02.2024

od: mkinka

Zase smutná

Literární dílo s názvem "Zase smutná" je silnou a emotivní básní, vyjadřující pocity samoty, trápení a touhy po lásce. Autor/ka se ve svém textu zabývá tematikou osamělosti a bolesti, která se prolíná...

15.02.2024

od: Jiří I.Zahradník

CHTĚL JSEM TĚ MILOVAT

Dílo „CHTĚL JSEM TĚ MILOVAT“ je básnickým vyjádřením emocí a touhy milovat někoho, kdo v minulosti prošel bolestnými zkušenostmi. Autor se snaží přesvědčit svou milovanou, že je odlišný od těch, kteří...

15.02.2024


© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí