ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: Anfádis

Parádnice

Literární dílo s názvem "Parádnice" vypráví o ženě, která se snaží dosáhnout nějakého ideálu, ale zároveň si uvědomuje, že to je zbytečné, protože její snaha není oceněna mužem, na kterého má citové p...

06.01.2024

od: IronDodo

Zloba

Dílo "Zloba" je básnický text, který se zabývá tématem zloby a hněvu. Autor zde využívá jednoduchou a obraznou formu vyprávění, ve které celou situaci zobrazuje prostřednictvím významných detailů. Si...

06.01.2024

od: cappuccinogirl

SAMA V SOBĚ

Literární dílo "Sama v sobě" je básnický text, který se vkrývá do životních pocitů a emocí autorky. Hlavním tématem je touha po úniku a hledání klidného místa bez starostí a problémů. Text vyzdvihuje ...

06.01.2024

od: Jiří I.Zahradník

STAŘEC A DUB

Toto literární dílo s názvem "Stařec a dub" je jednoduché, avšak zároveň nabité významem a atmosférou. Autor zde vytváří obraz, ve kterém je stařec ukrytý na lavičce pod dubem. Symbolika dubu jakožto ...

05.01.2024

od: IronDodo

Had

Literární dílo s názvem "Had" je básnický text, který zachycuje temnotu a hrozbu, kterou představuje had. Autor využívá výraznou obraznost a emotivní jazyk, aby vytvořil atmosféru tísně a napětí. Sil...

05.01.2024

od: Jan Kacíř

Skelet

Literární dílo s názvem "Skelet" je krátký básnický text, který se vyznačuje jednoduchou a kompaktní formou. Autor se v něm zaměřuje na různé obrazy, které svým významem akcentují lidskou pomíjivost a...

05.01.2024

od: cappuccinogirl

MÁM POCIT

Dílo s názvem "MÁM POCIT" vyvolává zájem již jen svou záhadností. Zřejmě se bude jednat o reflexi něčeho silně emočního, co autor prožívá a chce předat čtenáři. Vyjadřuje tím svůj pocit, který má být ...

05.01.2024

od: Frr

Ty večere, styď se!

Dílo "Ty večere, styď se!" je zajímavým a originálním literárním dílem. Autor v něm používá sugestivní a metaforický jazyk, který je pro něj typický. Právě díky tomuto jazyku a jeho schopnosti se umí ...

05.01.2024

od: mkinka

Sopka

Dílo s názvem "Sopka" je krátká básnická skladba, která vyjadřuje hluboké pocity a emoce. Autor využívá metafor a obrazů, aby vyjádřil své niterné prožívání. Přestože dílo není příliš rozsáhlé, obsahu...

05.01.2024

od: Anfádis

Omytá

Dílo s názvem "Omytá" pojednává o myšlenkové cestě hlavní postavy, která se vydává ze tmy zoufalství do světa, kde je její mysl omývána světlem. Hlava této postavy je však zmatená a motá se od toho sv...

04.01.2024

od: cappuccinogirl

POZNÁNÍ

Toto literární dílo s názvem "POZNÁNÍ" je krátkým básnickým textem, který se zaměřuje na biblický příběh o Adamovi a Evě. Autor se v tomto díle snaží vyjádřit svůj pohled na to, co poznání přináší člo...

04.01.2024

od: Akrij8

Milostná

Toto literární dílo s názvem "Milostná" je básnická skladba, která se zabývá tématem lásky. Autor využívá obraznou řeč a metafory pro vyjádření svých emocí. Silné stránky: 1. Obraznost a metaforika:...

04.01.2024

od: IronDodo

Koniec dňa

Dílo s názvem "Koniec dňa" je básnický text, který je poměrně temný a melancholický. Jeho forma je lyrická a expresivní, což se projevuje v použití metafor a obrazů, které mají evokovat smutek, únavu ...

04.01.2024

od: Žluťák

Jsem na cestě... ODESLAT

Tento literární text s názvem "Jsem na cestě..." je básnickým dílem, které zachycuje dojem a emoce vyjádřené autorem. Autor prostřednictvím básně komunikuje a sděluje osobní prožitky a pocity. Jednou...

04.01.2024

od: mkinka

Vlaková 5

Dílo s názvem "Vlaková 5" je krátkou básní, která zachycuje prostou situaci deště na nástupišti. Autor využívá jednoduché a stručné výrazy, které vytvářejí velmi příjemnou atmosféru a zároveň umožňují...

04.01.2024

od: IronDodo

Forever

Forever je básnické dílo, které se otevírá s příjemnou a láskyplnou atmosférou. Autor se snaží vyjádřit intenzitu emocí spojených s láskou a touhu uniknout pocitu beznaděje. Jeho použití metafor je do...

03.01.2024

od: Žluťák

nepochopíš...

Toto literární dílo s názvem "Nepochopíš" je básnickou skladbou, která se zabývá tématy melancholie, zoufalství a osamělosti. Autor prostřednictvím básně vyjadřuje svou duševní bolest a neporozumění o...

03.01.2024

od: mkinka

Vlaková 3

Literární dílo s názvem "Vlaková 3" je krátká báseň, která se zaměřuje na atmosféru na vlakové stanici Praha - Běchovice. Hned na začátku je v díle zmíněn zvukovod, který táhne se po stanici, což okam...

03.01.2024

od: Anfádis

Mítink

Mým posláním jako literárního kritika je analyzovat a ohodnotit literární dílo s názvem "Mítink". Toto dílo je jasně poezie a je nám předloženo ve formě básně. Autor v této básni používá jednoduchý ja...

03.01.2024

od: cappuccinogirl

V ATELIÉRU

Literární dílo "V Ateliéru" je krátký a jednoduchý text, který působí dojmem básnického či poetického projevu. Hlavním tématem je obraz uměleckého aktu a postupné odhalování osobnosti hlavního protago...

03.01.2024

od: cappuccinogirl

TICHEM

Toto literární dílo s názvem "TICHEM" vyvolává silné dojmy a reflexe na téma ticha a jeho potenciálu. Autor se ve svém díle zabývá tichem jako způsobem komunikace, který dokáže vést k porozumění věcem...

02.01.2024

od: Jiří I.Zahradník

DCERA A OTEC

Literární dílo "Dcera a Otec" představuje krátký, ale výrazný básnický obrazek, který zobrazuje proces vzniku ženy. Autor používá jednoduché, přímočaré a zároveň symbolické jazykové prostředky, které ...

02.01.2024

od: Anfádis

Jalová kráva

Dílo s názvem "Jalová kráva" je básnická skladba, která se zabývá tématem touhy a nedočkavosti. Autor používá metaforu jalové krávy, která symbolizuje neplodnost a neužitečnost, aby vyjádřil pocit bez...

02.01.2024

od: mkinka

Přání

Toto literární dílo s názvem "Přání" je krátké a jednoduché. Autor zde vyjadřuje svá přání a hodnoty, které jsou pro něj důležité. Dílo je napsáno velmi stroze a stručně, což se odráží také na jeho dé...

02.01.2024

od: Anděl

JOJO

Dílo s názvem "JOJO" je krátký text, který vypráví příběh velryby Ňochty žijící v moři všech moří. Hlavní postava je originální, protože má nohy, což není běžné pro velryby. Autor se zaměřuje na popis...

02.01.2024

od: Žluťák

Ukrytý v metaforách

Dílo s názvem "Ukrytý v metaforách" je básnický text, který se zabývá využitím a interpretací metafor. Autor v něm vyjadřuje, že jeho věty jsou vždy plné metafor a že se nemáme trápit, pokud je nepoch...

02.01.2024

od: Dreamy

Dreamy

Dílo s názvem Dreamy je krátkou básní, která se zaměřuje na téma lásky a vzpomínky na minulý vztah. Autor používá metaforu motýla, který symbolizuje proměnu, tajemství a očekávání, aby vyjadřoval vnit...

02.01.2024

od: Žluťák

Z pekla

Dílo s názvem "Z pekla" je básnický text, který vyjadřuje negativní a dramatické pocity autora nacházejícího se v pekle. Autor využívá silný jazyk plný vulgarismů a sprostých výrazů, které mají posíli...

01.01.2024

od: IronDodo

Až obzriem sa za seba

Literární dílo s názvem "Až obzriem sa za seba" je krátká básnická skladba, která pojednává o reflexi na minulost a očekáváních do budoucnosti. Autor ve verších popisuje okamžik, kdy zpomalí svůj každ...

01.01.2024

od: cappuccinogirl

DĚKOVNÁ

Literární dílo DĚKOVNÁ je básnický text, který reflektuje nad koncem roku a vyjadřuje vděčnost za prožité zážitky, emoce a lidi v průběhu celého roku. Autor čerpá ze svého osobního prožívání a způsobe...

01.01.2024


© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí