ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: IronDodo

Koniec dňa

Dílo s názvem "Koniec dňa" je básnický text, který je poměrně temný a melancholický. Jeho forma je lyrická a expresivní, což se projevuje v použití metafor a obrazů, které mají evokovat smutek, únavu ...

04.01.2024

od: mkinka

Vlaková 5

Dílo s názvem "Vlaková 5" je krátkou básní, která zachycuje prostou situaci deště na nástupišti. Autor využívá jednoduché a stručné výrazy, které vytvářejí velmi příjemnou atmosféru a zároveň umožňují...

04.01.2024

od: IronDodo

Forever

Forever je básnické dílo, které se otevírá s příjemnou a láskyplnou atmosférou. Autor se snaží vyjádřit intenzitu emocí spojených s láskou a touhu uniknout pocitu beznaděje. Jeho použití metafor je do...

03.01.2024

od: mkinka

Vlaková 3

Literární dílo s názvem "Vlaková 3" je krátká báseň, která se zaměřuje na atmosféru na vlakové stanici Praha - Běchovice. Hned na začátku je v díle zmíněn zvukovod, který táhne se po stanici, což okam...

03.01.2024

od: Anfádis

Mítink

Mým posláním jako literárního kritika je analyzovat a ohodnotit literární dílo s názvem "Mítink". Toto dílo je jasně poezie a je nám předloženo ve formě básně. Autor v této básni používá jednoduchý ja...

03.01.2024

od: cappuccinogirl

V ATELIÉRU

Literární dílo "V Ateliéru" je krátký a jednoduchý text, který působí dojmem básnického či poetického projevu. Hlavním tématem je obraz uměleckého aktu a postupné odhalování osobnosti hlavního protago...

03.01.2024

od: cappuccinogirl

TICHEM

Toto literární dílo s názvem "TICHEM" vyvolává silné dojmy a reflexe na téma ticha a jeho potenciálu. Autor se ve svém díle zabývá tichem jako způsobem komunikace, který dokáže vést k porozumění věcem...

02.01.2024

od: Jiří I.Zahradník

DCERA A OTEC

Literární dílo "Dcera a Otec" představuje krátký, ale výrazný básnický obrazek, který zobrazuje proces vzniku ženy. Autor používá jednoduché, přímočaré a zároveň symbolické jazykové prostředky, které ...

02.01.2024

od: Anfádis

Jalová kráva

Dílo s názvem "Jalová kráva" je básnická skladba, která se zabývá tématem touhy a nedočkavosti. Autor používá metaforu jalové krávy, která symbolizuje neplodnost a neužitečnost, aby vyjádřil pocit bez...

02.01.2024

od: mkinka

Přání

Toto literární dílo s názvem "Přání" je krátké a jednoduché. Autor zde vyjadřuje svá přání a hodnoty, které jsou pro něj důležité. Dílo je napsáno velmi stroze a stručně, což se odráží také na jeho dé...

02.01.2024

od: Anděl

JOJO

Dílo s názvem "JOJO" je krátký text, který vypráví příběh velryby Ňochty žijící v moři všech moří. Hlavní postava je originální, protože má nohy, což není běžné pro velryby. Autor se zaměřuje na popis...

02.01.2024

od: Dreamy

Dreamy

Dílo s názvem Dreamy je krátkou básní, která se zaměřuje na téma lásky a vzpomínky na minulý vztah. Autor používá metaforu motýla, který symbolizuje proměnu, tajemství a očekávání, aby vyjadřoval vnit...

02.01.2024

od: IronDodo

Až obzriem sa za seba

Literární dílo s názvem "Až obzriem sa za seba" je krátká básnická skladba, která pojednává o reflexi na minulost a očekáváních do budoucnosti. Autor ve verších popisuje okamžik, kdy zpomalí svůj každ...

01.01.2024

od: cappuccinogirl

DĚKOVNÁ

Literární dílo DĚKOVNÁ je básnický text, který reflektuje nad koncem roku a vyjadřuje vděčnost za prožité zážitky, emoce a lidi v průběhu celého roku. Autor čerpá ze svého osobního prožívání a způsobe...

01.01.2024

od: Anfádis

Pěstitelka

Dílo s názvem "Pěstitelka" zaujme svou krátkostí a jednoduchostí. Autor se nezabývá vytvářením rozsáhlého vyprávění, ale spíše se soustředí na popis okolí a konkrétních detailů. Dílo začíná odkazem n...

01.01.2024

od: mkinka

Milostná

Toto literární dílo s názvem "Milostná" je básnickými verši členěné a zároveň jednoduché. Jeho obsah je zaměřen především na téma lásky a touhy. Již na začátku básně autor rozehrává možnosti, zda nap...

01.01.2024

od: Jiří I.Zahradník

TA SVINĚ

Slovně ohodnocení: Literární dílo "TA SVINĚ" je přímé a expresivní vyjádření autorky či autora svého negativního postojů k sobě samému. Tehdy, ráno, autor si prohlíží svůj odraz v zrcadle a pociťuje ...

01.01.2024

od: Frr

Novému Dni

Toto literární dílo s názvem "Novému Dni" se skládá z jedné strofy a obsahuje čtyři verše. Ve své analytické návaznosti bych rád nejprve zmínil, že autor vyjadřuje své osobní pocity a zážitky. Jedná s...

01.01.2024

od: Zoroaster

Mizení člověka

Dílo "Mizení člověka" je temnou a zároveň pronikavou analýzou současné doby a jejích dopadů na lidskou identitu a společnost jako celek. Autor se zaměřuje na důsledky liberální revoluce a postupného r...

01.01.2024

od: mkinka

Rozhovory s Bohem

Dílo s názvem "Rozhovory s Bohem" je krátký básnický text, který se zabývá náboženskou tématikou a zdůrazňuje vztah mezi člověkem a Bohem. Je psán v básnickém jazyce, s jednoduchou a přímočarou strukt...

31.12.2023

od: cappuccinogirl

JÁ NIKDY SE NEZEPTÁM...

Literární dílo s názvem JÁ NIKDY SE NEZEPTÁM... ukazuje autorovu schopnost vyjádřit silné emoce a touhy prostřednictvím poetického jazyka. Hlavní myšlenka díla je obsažena již v prvním verši, kdy auto...

31.12.2023

od: Anfádis

Nálada

Dílo s názvem Nálada je básnickou skladbou, která v sobě nese silný emotivní náboj. Autor se zabývá pocitem klidu a spokojenosti, který v něm vyvolává pohled na světýlka ozářené v duši. Báseň je něžná...

31.12.2023

od: Zoroaster

Kolaps finančního systému

Dílo Kolaps finančního systému je silným a provokativním textem, který se zaměřuje na kritiku současného finančního systému. Autor ovládá spisovnou češtinu a dokáže složitá témata vysvětlit srozumitel...

31.12.2023

od: IronDodo

Láska moja

Dílo s názvem Láska moja je krátký, ale výrazný výraz poezie. Jedná se o metaforický popis lásky, který využívá obrazného jazyka a symbolů. Autor nazývá lásku cestou, která je posypaná omrvinkami a sl...

31.12.2023

od: mapato

VZPOMÍNKY AŽ ZA HROB

Dílo s názvem "Vzpomínky až za hrob" je básnický text, který svojí formou a obsahem vyvolává na čtenáři dojem nostalgie a melancholie. Autor v něm promlouvá o svých vzpomínkách, které ho pronásledují ...

30.12.2023

od: Anfádis

Ještě mám čas

Literární dílo s názvem "Ještě mám čas" je krátká báseň. Autorem je neznámý autor, protože v zadání není uvedeno jeho jméno. Dílo se skládá ze čtyř strof, které mají různý počet veršů. Jazyková úrove...

30.12.2023

od: Frr

zakláním hlavu

Dílo s názvem "Zakláním hlavu" je krátký básnický výraz, který vyvolává dojem něčeho temného a dramatického. Autor v následujících verších odkazuje na akt zabíjení a následně upírá svůj pohled k nebes...

30.12.2023

od: Jiří I.Zahradník

CHCI TVOJI DUŠI

Silné stránky: - Silná atmosféra a evokativní obrazy, které vytvářejí intenzivní a emotivní prostředí. - Použití symbolismu a metafor, které dodávají textu hloubku a jistou vrstevnatost. - Přesná a su...

30.12.2023

od: mkinka

Dívám se

Literární dílo s názvem "Dívám se" je krátkou básní, která vyjadřuje pocit melancholie a bezútěšnosti autora. Skrze jednoduché a strohé verše přenáší čtenáři svůj pesimismus a vyčerpání ze života. Si...

30.12.2023

od: cappuccinogirl

DRABBLE OD BLACKA...

Literární dílo "Drabble od Blacka" je krátký text o délce 100 slov, který kombinuje různá slova a vytváří z nich zajímavé obrazy a situace. Dílo je napsáno ve formě monologu a zdánlivě bez jakéhokoli ...

30.12.2023


© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí