ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: Ďábel sám

Ruční práce bez legrace

Literární dílo Ruční práce bez legrace od neznámého autora je krátkým veršem, který zpracovává téma smrti a touhu umřít u toho, co máme rádi. Autor využívá pobuřujícího nápadu s pornografickou webovou...

13.05.2023

od: mkinka

Přátelství

Toto dílo se zabývá tématem přátelství a hlavním výstupem je vypointování, že pravý kamarád zůstane i v těžkých časech. Autor neváhá přímo vyjádřit emoce a to jak negativní, tak pozitivní. Celkově je ...

13.05.2023

od: Frr

jen počkej hochu

Toto krátké literární dílo si klade za cíl vyjádřit nápad, že čas nečeká na nikoho a že je nutné žít každý moment naplno. Autor zvolil jednoduché a přímočaré slovní spojení, aby co nejlépe vystihl pod...

13.05.2023

od: ARNOKULT

Vakuum

Literární dílo s názvem Vakuum je silně emocionální básnická skladba plná otázek ohledně existence, lidského srdce a vztahů k Bohu a ostatním lidem. Autor se vyznačuje výrazným básnickým stylem a řeme...

12.05.2023

od: TRlVlUS

Dívce v první řadě

Tento básnický text je velmi osobní. Slova autora omezují naše možnosti interpretace a poukazují na jeho nadšení a naději, kterou cítí k dívce na prvním řadě. Ze začátku autor popisuje nášně dívky, ja...

12.05.2023

od: Anety poetry

Skrčené košile

Literární dílo Skrčené košile je krátkým básnickým textem, který se zaměřuje na vzpomínky na minulostní vztah. Autor se ptá sám sebe, kolikrát bude ještě potřebovat něco v tomto tématu vyjasnit a poch...

12.05.2023

od: Marťas9

Dopis do nebes

Dílo "Andělům" je krátká básně, která má osobní charakter. Autor v ní promlouvá k nebesům, kde má za to, že jsou jeho nejbližší lidé, kteří ji opustili. Toto téma je velmi emocionální a pro mnoho lidí...

12.05.2023

od: Caliéry

Porucha

Dílo s názvem Porucha je krátká básnická skladba, která poukazuje na temnotu jako na poruchu kosmického proudu. Autor dokáže v krátkých a sugestivních větách, vytvořit atmosféru, jež čtenáře vtáhne do...

12.05.2023

od: danielsoft

Podobenství se svíčkovou

Dílo Podobenství se svíčkovou je krátké, avšak velmi poutavé a pozoruhodné. Autor s použitím jednoduchých prostředků vykresluje hlavní postavu, která se snaží překonat špatnou náladu a najít klid v du...

12.05.2023

od: Dreamy

Rozkvetlé jívy

Dílo Rozkvetlé jívy je lyrická báseň se dvěma slokami a rytmickým opakováním otázky "Proč jaro tolik pospícháš?". Toto opakování však neztrácí na síle, a naopak zvyšuje dramatický efekt celého díla. A...

12.05.2023

od: mkinka

Kapky lásky

Kapky lásky je krátké, avšak výstižné dílo, které se zaměřuje na téma lásky a emocí. Autor využívá metafory a obrazů, aby vyjádřil složitost a náročnost vztahu mezi dvěma lidmi a vplétá do nich i přír...

12.05.2023

od: Klára Němcová

Ruská ruleta

Dílo Ruská ruleta je surrealistická báseň, která se zaměřuje na téma mezilidských vztahů a komunikace. Autor nám skrze metaforu hry ruské rulety ukazuje, jak jsou vztahy mezi lidmi nejisté a výsledek ...

11.05.2023

od: Jeněcovevzduchukrásného

V sýru hledej sílu, no to budu potřebovat Hóóódně sýra.

Dílo s názvem "V sýru hledej sílu, no to budu potřebovat Hóóódně sýra" je básnický text, který se snaží zachytit dialog mezi autorovou osobou a smrtí. Text je psán volným veršem a obsahuje několik výr...

11.05.2023

od: Constantine

Uprostřed

Toto dílo je básnická skladba, která se zaměřuje na téma lásky a vztahu. Silnou stránkou je autorova schopnost vytvořit silnou a emocionálně poutavou atmosféru díky výbornému zvládnutí prostředků básn...

11.05.2023

od: Vivaldi je nejlepší

Šnečku, šnečku, vystrč růžky, ale je to kritika komunismu

Toto literární dílo, nazvané Šnečku, šnečku, vystrč růžky, je velmi zajímavou kritikou komunismu, která nevyjadřuje své názory přímo, ale skrze metaforu šnečka, symbolizujícího pracujícího člověka. Au...

11.05.2023

od: Psavec

Právo první noci

Dílo Právo první noci pojednává o hraběti, který se rozhodne odříct si svého šlechtického práva a vzdát se první noci s novomanželkou. Hrabě to odůvodňuje svým zhoršeným zdravotním stavem a zálibou v ...

11.05.2023

od: Satna

Bůh ví

Literární dílo "Bůh ví" je velmi zvláštní a problematické dílo. V jedné rovině se v něm prolínají témata identity, existence, věčnosti, ale také nevýslovného strachu z toho, že život, který vedeme, ne...

11.05.2023

od: mkinka

Obraz v originálu

Obraz v originálu je krátká básnička, která pojednává o malování a milování, dvou činnostech, které jsou pro umělce velmi důležité. Básnička je psána volným veršem, bez pravidel rýmu a metra, což ji č...

11.05.2023

od: Dreamy

Kouzla máje

Dílo Kouzla máje vstupuje do světa květin a přírody s výraznou poetickou silou. Autor se odvážně snaží vyjádřit sílu a kouzlo přírody, čímž dokázal vytvářet unikátní obrazy a evokovat silné emoce. Jeh...

11.05.2023

od: Frr

o Jehnědě Tlamavé

Literární dílo s názvem "O Jehnědě Tlamavé" je krátká báseň, která se zabývá popisem jednoduchého dne této výrazné postavy. Autor se v díle snaží především popsat život a jednání Jehnědě Tlamavé, což ...

11.05.2023

od: čertííík

Krása

Dílo Krása se snaží reflektovat na téma krásy, což samo o sobě je velmi zajímavé a aktuální téma. Autor však zvolil velmi nekonvenční způsob prezentace tématu a to pomocí souboru různých metafor, kter...

10.05.2023

od: jenommarie

Připoutej mě

Dílo Připoutej mě je krátkou básní s romantickými prvky. Autor se v něm snaží vyjádřit touhu po spojení s druhou osobou a případnému uniknutí před temnotou nocí. Již na první pohled lze však pozor...

10.05.2023

od: Marťas9

Touha

Literární dílo s názvem Touha zachycuje téma touhy jakožto něčeho, co je přítomno v každém člověku. Autor čtenáře vyzývá, aby si uvědomil sílu této touhy a aby začal jednat podle jejího přání. Styl bá...

10.05.2023

od: mvan

Setkání

Dílo Setkání nabízí pohled na setkání dvou protichůdných životních postojů – cynismu a romantiky. Autor se v krátkém textu snaží přiblížit dva světy, které jsou na první pohled neslučitelné, ovšem pos...

10.05.2023

od: Vivien

ODCHÁZENÍ

Dílo "Odcházení" je krátká báseň s těžištěm na melancholických a depresivních motivácích. Autor se snaží vyjádřit bolest a utrpení jedince, který se potýká se silnými emocionálními prožitky a nákazliv...

10.05.2023

od: mkinka

Lásce

Toto literární dílo s názvem Lásce je básnická sbírka, která se snaží vyjádřit emocionální a romantické pocity autora k jeho milované. Celkově lze dílo charakterizovat jako silně lyrické a plné metafo...

10.05.2023

od: mkinka

Nechcu být sám

Toto literární dílo se zaměřuje na téma lásky a osamělosti. Autor používá metafory a přirovnání, aby vyjádřil své pocity. Text je psán jednoduchými, ale výstižnými frázemi, což ho činí přístupným i pr...

08.05.2023

od: mkinka

Pocity světa

Literární dílo „Pocity světa“ neklade nároky na rozsáhlost, ale přesto dokáže vyjádřit několik hlubších myšlenek, ovšem s omezeným úspěchem. Na základní úrovni se jedná o zamyšlení autora nad tím, jak...

08.05.2023

od: Dreamy

Poprvé

Dílo "Poprvé" je básnický text, který se soustřeďuje na popis milostného vztahu a na jeho začátky. Autor se vrátí k "poprvé", tedy k prvnímu sexuálnímu zážitku, a opakuje, že jiného nechce a nebude, p...

08.05.2023

od: mkinka

Lásce

Toto literární dílo je básnickou formou vyjádřením lásky jako silné emoce a touhy po sjednocení se s milovanou osobou. Básnická forma je však zde poněkud chybná, neboť se neřídí žádnou konkrétní metri...

07.05.2023


© 2004 - 2023 liter.cz v1.6 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí