ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: mkinka

Dvacátý třetí dopis lásce

Dvacátý třetí dopis lásce je básnické dílo plné vášně, touhy a bolesti. Autorka přenáší do svých veršů intenzivní emoce spojené s láskou a ztrátou. Báseň je silná svou emotivností a schopností vyjádři...

25.04.2024

od: zase já

Zwergenteppich

Toto literární dílo, nazvané "Zwergenteppich", je zajímavým mixem básnických veršů, které reflektují temnou a bolestnou tématickou linii. Autor se ve svém díle zaměřuje na těžká témata, jako je bolest...

25.04.2024

od: Žluťák

Pravé jméno múzy

Literární dílo "Pravé jméno múzy" je básnická skladba, která se zabývá tématem múzy, tedy bohyně inspirace a tvůrčího nadání. Autor zde reflektuje na to, jak múza ovlivňuje lidský život a tvůrčí proce...

25.04.2024

od: Misha

Světlo lásky

Toto literární dílo „Světlo lásky“ reflektuje intenzivní a vášnivý vztah plný lásky a oddanosti. Autor se formou básně snaží vyjádřit své pocity a emoce spojené s touto laskavou vztahovou situací. J...

24.04.2024

od: cappuccinogirl

CHTĚLA BYCH MÍT TVÉ FOTO

Toto dílo o fotografii a jejím vlivu na naši vnímavost nás přiměje zamyslet se nad tím, jak moc jsou moderní technologie schopny zkreslit skutečnost. Autor nám přibližuje dilema mezi realitou a iluzí,...

24.04.2024

od: Dreamy

Bez příčiny

Dílo "Bez příčiny" se věnuje tématu neznámého propojení mezi dvěma lidmi, kteří se navzájem neznají, ale najednou začnou cítit nějakou zvláštní spojitost. Autor nechává čtenáře přemýšlet o tom, jak mů...

24.04.2024

od: zase já

po...

Toto literární dílo "po..." je zajímavým a sugestivním ztvárněním otázky existence a lidského porozumění vesmírným zákonům. Autor se ve svém díle zamýšlí nad věčnými otázkami lidského bytí a ukazuje n...

24.04.2024

od: Paulín

Jen o čtvrt otáčky

Toto literární dílo "Jen o čtvrt otáčky" lze charakterizovat jako básnickou lyrickou skladbu, která se zaměřuje na pocit vzrušení a radosti z létání a letectví. Autor se věnuje popisu momentu, kdy se ...

24.04.2024

od: mkinka

Vnitřní zima

Dílo "Vnitřní zima" je silnou a emotivní básní, která se zasazuje do temného a bolestného vnitřního světa postavy, která prožívá silný vnitřní stres a nepřízeň osudu. Autor se v básni zaměřuje na poci...

24.04.2024

od: Paulín

Jak kukuřičný klas

Toto literární dílo s názvem "Jak kukuřičný klas" je poetickým vyjádřením vzpomínek a emocí spojených s minulostí. Autor zde využívá metaforu kukuřičného klasu k popisu vzpomínek, které se v nás zračí...

23.04.2024

od: Misha

Sesterské pouto: Anička a Terezka

Literární dílo "Sesterské pouto: Anička a Terezka" je básnickým vyjádřením silné a pevné vazby mezi dvěma sestrami. Autor/ka zde úspěšně zachycuje sílu lásky a porozumění mezi dvěma dívkami, které se ...

23.04.2024

od: Zoroaster

Zpěvy nemilosti XXXV

Literární dílo "Zpěvy nemilosti XXXV" je zajímavým a silným textem, který reflektuje pocit osamělosti a deziluze hlavního vypravěče, který se vrací k vzpomínkám na milovanou ženu a svou ztracenou víru...

23.04.2024

od: Dreamy

Jaro se mi zdálo

Dílo "Jaro se mi zdálo" je básnický text, který se zabývá tématem jara a jeho symbolikou, především ve vztahu k lásce a životu. Autor ve čtyřech slokách vyjadřuje své pocity spojené s jarem, který se ...

23.04.2024

od: cappuccinogirl

NĚKDY STAČÍ...

Toto literární dílo "NĚKDY STAČÍ..." je krátkou básní, která se zaměřuje na vztah mezi dvěma lidmi. Autor zde popisuje jemnou, moudrou a klidnou povahu své protějšku, která se ale mění podle okolností...

23.04.2024

od: zase já

v zahradě snů

Toto literární dílo "V zahradě snů" se pohybuje v oblasti lyrické poezie, která se zaměřuje na introspektivní pocity a touhy básníka. Autor se ve svém díle snaží vyjádřit své city a touhy skrze motiv ...

23.04.2024

od: mkinka

Život je divná hra

Toto literární dílo s názvem "Život je divná hra" je silným a emotivním vyjádřením autorova vnitřního světa. Autor zde zkoumá témata smutku, strachu a otázky existence, a to v prostředí osobních zážit...

23.04.2024

od: IronDodo

Dospelá

Literární dílo "Dospelá" je básnický text, který pojednává o přechodu do dospělosti a ztrátě nevinnosti. Autor se zaměřuje na osmnáct let dlouhý proces snažení se a hraní, který rodiče bavil, ale záro...

23.04.2024

od: Paulín

Kopa let

Literární dílo pod názvem "Kopa let" zaujme čtenáře svou emocionální nábojí a intenzivní expresivností. Autor se ve svém textu zabývá tématem stárnutí, zklamání a odhodlání, což přenáší do básníka nej...

22.04.2024

od: mkinka

Ležím

Toto dílo je zářivým příkladem toho, jak může být poezie silným prostředkem sebehledání a vyjádření osobních emocí. Autor se nám otevírá a přináší do našich myslí svou vlastní bolest, úzkost a bezmoc....

22.04.2024

od: zase já

jsi

Dílo „jsi“ je velmi emotivní a lyrické, které se zaměřuje na vnitřní pocity a emotivní zážitky. Autor v něm zachycuje krásu a křehkost života, která je vyjádřena metaforami jako „kouzlo ranní rosy“ ne...

22.04.2024

od: Žluťák

Půlnoční půlsonet

Půlnoční půlsonet je zajímavým a aktuálním literárním dílem, které se zaměřuje na noční zábavu a zážitky. Autor se snaží prostřednictvím básně vyjádřit své pocity a myšlenky spojené s nočními aktivita...

22.04.2024

od: cappuccinogirl

MOLLOVÁ...

Literární dílo "MOLLOVÁ..." je krátký a nápaditý básnický text, který obsahuje lyrické prvky a zároveň vyvolává atmosféru nostalgie a zamyšlení. Jedná se o dílo autorské, které využívá rýmu a rytmus...

22.04.2024

od: IronDodo

Čas

Literární dílo s názvem "Čas" je básnickým vyjádřením tématu času, jakožto věčného a nekonečného posla života. Autor využívá přirovnání k proměnlivosti přírodních ročních období, které jsou symbolem p...

22.04.2024

od: Tomcat

Okvětní lístky třešní

Literární dílo "Okvětní lístky třešní" v sobě nese silné emoce a dokáže vyvolat v čtenáři pocit nostalgie a touhy. Autor se zaměřuje na téma vzdálenosti a blízkosti mezi lidmi, ale také na boj s vlast...

22.04.2024

od: Dreamy

K sobě blíž

Dílo "K sobě blíž" je krátkou básní o intimním vztahu mezi dvěma lidmi. Autor zde popisuje jednoduché gesto sdílení lžičky s druhým člověkem a hovoří o tom, jak se k sobě blíží tím, že se navzájem sle...

22.04.2024

od: Misha

Vzlyky osamělosti

Literární dílo "Vzlyky osamělosti" je emotivní básnický text, ve kterém autor vyjadřuje pocity osamělosti a touhy po lásce. Jazykově je dílo působivé a vytváří silnou atmosféru melancholie a smutku. A...

22.04.2024

od: Paulín

V obilí

Toto literární dílo nazvané "V obilí" zachycuje jednoduchost a krásu jižní Moravy prostřednictvím obrazů a pocitů spojených s zralým obilím. Autor se ve své básni zaměřuje na popis, který vzbuzuje poc...

21.04.2024

od: Denael

Naše Bylo nebylo

Literární dílo "Naše Bylo nebylo" je zajímavým a hlubokým poetickým textem, který se zaměřuje na hledání sebe sama ve vesmíru a v kontextu věčnosti. Autor se v tomto díle vypořádává s myšlenkou existe...

21.04.2024

od: zase já

Demiurg, Level 3

Literární dílo "Demiurg, Level 3" je básnický text, který se zaměřuje na popis mořského prostředí a jeho symbolický význam. Autor zde využívá přírodních obrazů, aby navodil atmosféru klidu a harmonie,...

21.04.2024

od: Žluťák

Dozvuky

Dozvuky je básnické dílo, které zaujme svou působivou atmosférou a emocionální silou. Autor se v něm věnuje tématu ztráty a odloučení a nenechává čtenáře chladným. Použití rytmu a zvuku v básni zlepšu...

21.04.2024


© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí