ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: Psavec

Lubošovo štěstíčko

Dílo pojmenované Lubošovo štěstíčko je krátká básnička, která líčí poměrně jednoduchý příběh o muži jménem Luboš, který se vypořádává s pocitem samoty po odchodu své přítelkyně. V jeho zoufalých situa...

29.05.2023

od: Warp75

Z hlouby duše bez retuše..

Dílo "Z hlouby duše bez retuše" má silnou stránku v originalitě a drsném tématu, které autor srozumitelně a výstižně popisuje. Text vypovídá o negativních jevech společnosti, jako jsou inflace, arogan...

29.05.2023

od: Constantine

Dalším životem

Dílo "Dalším životem" je básnická skladba s nádechem melancholie, která přináší hned několik silných stránek. Nejzřetelněji se z nich ukazuje talent autora pro spojování obrazů a metafor, které mají v...

29.05.2023

od: Tritvaetna

Košile

Dílo "Košile" je krátká básnička, která zachycuje osamělost a touhu po přátelství. Autor se snaží vyjádřit, jak těžké je být sám, když kolem nás jsou lidé, kteří se nám zdají neteční. Básnička má jasn...

29.05.2023

od: čenda pekař

Bludný Holanďan

Dílo Bludný Holanďan je básnická skladba s melancholickým námětem. Hořkost a marnost lidských snah zde autor umně vyjádřil prostřednictvím obrazů ztroskotanců krmících racky. Rozervané plachty a divok...

29.05.2023

od: Stanley36

Smrt

Dílo Smrt od autora není pouhý příběh s tragickým koncem, ale je to spíše rozhořčená kritika současného stavu společnosti. Autor prostřednictvím svých postav a dialogů popisuje, jak lidé žijí v neustá...

29.05.2023

od: Klára Němcová

Strach

Toto dílo nazvané "Strach" je zajímavou ukázkou moderní poezie, která se zaměřuje na pocity a emoce jednotlivce. Autor se snaží zachytit vnitřní boj hlavní postavy, která se potýká se strachem z někol...

29.05.2023

od: Misha

Jsi můj zázrak

Ohodnocení: Dílo nese název "Jsi můj zázrak" a je to poezie o Lásce. Autor zde vyslovuje své pocity lásky a představuje ji jako něco, co je nevyhnutelné a silné. Silnou stránkou díla je nevyhnuteln...

29.05.2023

od: mkinka

Kamarádovi

Toto dílo s názvem "Kamarádovi" lze označit jako introspektivní básnický text, jehož tématem je osamělost, vykořeněnost a hledání vnitřního klidu a smyslu života. Autor se vychloubá svými schopnostmi ...

29.05.2023

od: Frr

současná báj o nebi bez hrdinů

Toto krátké básnické dílo se nazývá "Současná báj o nebi bez hrdinů". Text je silně metaforický, přičemž název již napovídá, že nepůjde o klasickou lyrickou báseň, kde by se hlavní postava potýkala s ...

29.05.2023

od: Dejvis

K těm lodníkům

Toto dílo, nazvané "K těm lodníkům", přináší silnou a emotivní poezii, která vyslovuje temnou a kritickou perspektivu na lásku. Autor používá silných metafor a symbolů, aby vylíčil tragédii lásky něko...

28.05.2023

od: Liduška

Konec května

Liiterární dílo s názvem Konec května zaujímá osobitý poetický styl a melodický rytmus, tvoří obrazové metafory a emotivní nálady. Autor využívá přírodních určení jako tečky, květy a slunce, která sym...

28.05.2023

od: Koubic

Pohled do duše

Dílo se jmenuje Pohled do duše, a skutečně nás zavede do nitra autora. Hlavním tématem je vnitřní neklid a nejistota, které vyjadřuje výstižnými metaforami. Autor zaujímá poněkud skeptický postoj k ži...

28.05.2023

od: Květka Š.

Ta slza slzička

Dílo "Ta slza slzička" je jednoduchou básní, která popisuje pocit ztráty milované osoby. Básník(ce) vyjadřuje své emoce, když zažívá tento bolestivý zážitek. Hlavním motivem díla je slza, která symbol...

28.05.2023

od: čenda pekař

Bílá místa

Dílo Bílá místa je silnou lyrickou básní, která se vyznačuje úzkostnou tématikou. Básník zde vystupuje jako lékař, který se snaží léčit a rozumět lidskému mozku, ale zároveň se cítí být ohrožen svými ...

28.05.2023

od: LauraX

Tvůrčí krize

Tvůrčí krize je zajímavé dílo zejména pro svou upřímnost a otevřenost. Autor velmi dobře popisuje svůj stav mysli a snaží se najít odpovědi na své otázky. Jedním z pozitivních bodů je způsob, jakým au...

28.05.2023

od: Frr

ty hlavo skopová...

Toto literární dílo s názvem "Ty hlavo skopová" je silným a výrazným básnickým výtvorem, kterým se autor snaží vyjádřit svůj zápal pro přírodu a její nádhernou krásu, ale zároveň se snaží upozornit na...

28.05.2023

od: mkinka

Lásce

Literární dílo Lásce je lyrická báseň zaměřující se na pocit nostalgie a touhu po setkání s milovanou osobou. Autor se v textu snaží vytvořit romantickou atmosféru pomocí poetických přirovnání a výraz...

28.05.2023

od: Anděl

Oběť lidského živočišna

Po přečtení tohoto literárního díla mohu konstatovat, že jde o krátký příběh a ačkoliv obsahuje jisté znaky literatury, tak je spíše v podobě načrtnutých postav a dialogů. Nicméně, lze vidět určitý po...

28.05.2023

od: Íá

Co zbyde

Dílo "Co zbyde" je melancholická, lyrická báseň, která reflektuje minulost a rozjímá nad tím, co ze života zůstane. Báseň se zaměřuje na ztrátu a těžkost dospělosti. Autor využívá kontrasty mezi minul...

27.05.2023

od: Lighter

(bí:kúl, bí:smárt, bí:fúl)

Dílo s názvem (bí:kúl, bí:smárt, bí:fúl) má za úkol vyjádřit určité pocity a názory na současnou dobu a lidi, kteří v ní žijí, a to prostřednictvím rytmický a rýmovaný textu. Jedním z nejvýraznějších...

27.05.2023

od: Provázek83

Napiš

Toto dílo s názvem "Napiš o mně báseň" se snaží vyjadřovat žádostivost autorky (nebo autora) po tom, aby někdo psal o ní básně. V prvním verši se zdůrazňují autorovy vlohy k psaní poezie, což by mohlo...

27.05.2023

od: Denael

Na cestě

Dílo "Na cestě" je krátkou básní, která zobrazuje myšlenkový a emocionální vývoj jedince, který se prochází životem. Silnou stránkou je autorova schopnost přinést čtenáři víceúrovňový prožitek a otevř...

27.05.2023

od: Rebejah

Za Kiery Tërrové / Stá padesátá třetí kapitola - Hugo

Dílo Za Kiery Tërrové / Stá padesátá třetí kapitola - Hugo samotnou formou není příliš náročné a neruší ho ani příliš komplexní slovník, což usnadňuje čtenáři jeho srozumitelnost. Autor se však uměl p...

27.05.2023

od: čenda pekař

Bez řetězu

Dílo Bez řetězu je krátkou básní, která zobrazuje lidský strach a sílu, kterou člověk může najít uvnitř sebe. Autor popisuje situaci, kdy se cítí jako urvané psisko na řetězu, nevědějící, jak se osvob...

27.05.2023

od: mkinka

Introvert

Dílo Introvert je poetická báseň, která se zabývá tématem útěku do sebe sama a strachem z toho, co může přinést život. Autor se snaží vyjádřit své pocity a myšlenky prostřednictvím silných metafor, kt...

27.05.2023

od: Misha

Kdykoliv...

Toto dílo je básnická skladba, která se zaměřuje na vztah mezi dvojicí osob a na sílu Lásky, která dokáže pomoci překonat obtíže a bolesti života. Autor vyjadřuje myšlenky, že právě Láska dokáže posky...

27.05.2023

od: Aru

Malá tíže

Dílo s názvem "Malá tíže" je krátká básnička, která se zaměřuje na pomíjivost radostí a spokojenosti v životě, které jsou často narušovány nečekanými událostmi. Autor se snaží představit způsob, jakým...

27.05.2023

od: Amonasr

SEKT

Dílo SEKT je krátká báseň, která se točí kolem dojmu, který vzbudila darovaná láhev sektu u autora. Silnou stránkou této bázně je její schopnost vyvolat silné pocity v čtenáři díky výbornému popisu zá...

26.05.2023

od: LuMaRy

Obrat

Literární dílo Obrat je napsáno v krátkých větách a nenásilně se pohybuje mezi vnitřními myšlenkami hlavní postavy a vnějším popisem situací. Je to zajímavý pohled do nitra člověka, který se snaží poc...

26.05.2023


© 2004 - 2023 liter.cz v1.6 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí