ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: Tomcat

Kroužení II.

Dílo "Kroužení II" je poetickým vyjádřením emocí a vnímání určitého okamžiku či situace. Autor se zde snaží zachytit vnitřní proměnu a transformaci, která se odehrává v jeho nitru. Mezi silné stránk...

16.04.2024

od: Zoroaster

Zpěvy nemilosti XXXIII

Literární dílo "Zpěvy nemilosti XXXIII" se vyznačuje hlubokým a filozofickým zamyšlením nad existencí. Autor se zaměřuje na otázky spiritualizace a duchovního rozvoje člověka, a to prostřednictvím por...

16.04.2024

od: Misha

Amore mio - Lásko má

Toto básnické dílo "Amore mio - Lásko má" vyjadřuje intenzivní a vášnivou lásku, která je zobrazena skrze silné a obrazné metafory. Autor/autorka dokáže pomocí slov vystihnout intenzitu svých pocitů a...

15.04.2024

od: Paulín

Čápi

Dílo "Čápy" je lyrická básnická skladba, která se zaměřuje na éterickou krásu těchto ptačích tvorů a jejich blízký vztah k Boží přírodě. Autor přináší čtenářům obraz čápů, kteří střeží rybníky a staví...

15.04.2024

od: Tomcat

Ona...

Literární kritiku na dílo "Ona..." Toto literární dílo "Ona..." je krátkým, ale silným vyjádřením emocí a vizualizací prostřednictvím básně. Autor zde dokázal vytvořit působivý obraz a atmosféru v je...

15.04.2024

od: IronDodo

Šachy

Toto literární dílo "Šachy" vyjadřuje silné city a touhu básníka po lásce. Slova si fantázie, voľný dych, srdce balzám, svetlo mysli, lásky jsou dojemným projevem vášně a zároveň letu snů. Básník zde ...

15.04.2024

od: Frr

jaro v nás

Dílo "jarov v nás" je zajímavou kombinací poetických obrazů a sarkastického komentáře k aktuálnímu dění. Autor ve své básni pracuje s kontrasty - zkracované sukně a zurčivé studánky, ptáček zpívající ...

15.04.2024

od: mkinka

Hmyz

Literární dílo s názvem "Hmyz" je velmi krátké a kompaktní, což může naznačovat intenzitu a rychlost událostí, které popisuje. Hlavním motivem díla je hmyz, který je v básni personifikován a je mu při...

15.04.2024

od: Penemue

Binární kód temnoty

Literární dílo "Binární kód temnoty" je zajímavou kombinací hry s jazykem a temného, až pesimistického vyjádření. Autor se ve svém textu zabývá tématy jako je láska, mrtvota a vztahy ve spojení s mode...

14.04.2024

od: Misha

Trosky lásky

Trosky lásky je melancholická básnická skládanka, která se zaměřuje na ztrátu lásky a rozpad vztahu. Autor ve svém díle využívá silné obraznosti a emotivního jazyka, který dokáže čtenáře vtáhnout do a...

14.04.2024

od: Paulín

Ach Bože!

Toto literární dílo "Ach Bože!" je silným a emotivním vyjádřením otázek a pocitů autorova vztahu k Bohu a k celé společnosti. Autor se ve svém díle snaží vyjádřit svoje zklamání nad stavem společnosti...

14.04.2024

od: mkinka

Mříž

Dílo "Mříž" je krátkým, avšak silným a výrazným počinem, který reflektuje existenciální tíseň a beznaděj, které mohou pronikat lidskou myslí. Autor se ve svém díle zaměřuje na téma života, který perce...

14.04.2024

od: cappuccinogirl

PROČ VĚŘÍM???

Literární dílo "PROČ VĚŘÍM???" je zajímavou poetickou sondou do nitra lidského srdce, která se zaměřuje na témata lásky, iluze a pravdy. Autor zde pracuje s opakováním slova "miluju", což vytváří refr...

14.04.2024

od: Misha

Hvězdné světlo lásky

Hvězdné světlo lásky je básnické dílo plné romantických obrazů a symbolů. Autor se v něm snaží vyjádřit své pocity lásky a oddanosti. Ve svém vyjadřování využívá mnoho metafor a přirovnání, které mají...

13.04.2024

od: Paulín

Zlaté hory

Toto literární dílo nese název "Zlaté hory" a má formu básně. Autorka zde popisuje krajinu, která je protkána zlatým potokem a bohatými dary pro svět. Silnou stránkou tohoto díla je bezesporu jazyková...

13.04.2024

od: Anfádis

Umělec

Dílo "Umělec" je krátkým básnickým textem, který se zaměřuje na vnímání krásy a uměleckého cítění ve světě kolem nás. Autor se ve svých slovech snaží vyjádřit pocit osamělosti a touhu po kráse a lásky...

13.04.2024

od: mkinka

Slunce

Toto dílo nazvané "Slunce" je básnickou sbírkou, která se zaměřuje na jaro a jeho přírodní krásy. Autor se snaží zachytit okouzlující obrazy a emoce spojené s tímto obdobím. Jednou z silných stránek...

13.04.2024

od: Frr

jepičí sarabanda

"Jepičí sarabanda" je básnické dílo, které zachycuje atmosféru noční nespavosti a ticha, ve kterém tančí jepice životní sarabandu. Autor využívá prosté až minimalistické verše, které umožňují čtenáři ...

13.04.2024

od: Tomcat

Řekl si, že nevíš...

Literární dílo s názvem "Řekl si, že nevíš..." obratně zachycuje složité a citlivé téma lidských emocí. Autor ve svém díle exceluje v hře s jazykem a vyjadřuje hluboké pocity pomocí poetických obratů ...

13.04.2024

od: Dreamy

(ne)Návratná

Toto literární dílo ""(ne)Návratná"" je lyrickou básní, která se zaměřuje na vnitřní konflikty a nejistoty hlavního protagonity. Autor se snaží vyjádřit své pocity ztráty a nejistoty ohledně vlastní s...

13.04.2024

od: Jan Kacíř

Odklad

"Dílo s názvem """Odklad""" je básnickým textem, který se zabývá tématem čekání a naděje. Autor zde používá silnou až temnou metaforiku, která evokuje pocit frustrace a beznaděje. Básník zde pracuje s...

13.04.2024

od: Zoroaster

Zpěvy nemilosti XXXII

Zpěvy nemilosti XXXII je zajímavým a provokativním literárním dílem, které představuje futuristickou scénu z budoucí předvolební debaty v evropské provincii Česká kotlina. Dílo se vypořádává s otázkam...

12.04.2024

od: Misha

Ztracená melodie lásky

Literární dílo "Ztracená melodie lásky" zachycuje silné emoce a melancholii hlubokého zklamání a smutku. Autor/autorka se ve svém básnickém projevu pohybuje v rytmu vlastního zklamání a ticha, které s...

12.04.2024

od: Dreamy

Láska prokletá

Dílo "Láska prokletá" přináší pohled na lásku a její prokletí z pohledu stárnoucího subjektu, který se ptá, zda má ještě právo milovat a chtít lásku. Autor se snaží vyjádřit vnitřní konflikt mezi touh...

12.04.2024

od: mkinka

Kamarádství

Literární dílo "Kamarádství" je krátkým a jednoduchým básnickým textem, který se zaměřuje na téma přátelství a vzájemné podpory mezi lidmi. Autor zde využívá minimalistického způsobu psaní a jednoduch...

12.04.2024

od: Paulín

Jizerky

Literární dílo "Jizerky" se zabývá popisem krásné přírody, konkrétně Jizerských hor. Autor vyzdvihuje přírodní krásy, jako jsou stromy, kapradí, potůčky a vodopády, a využívá detailní popisy a výstižn...

12.04.2024

od: cappuccinogirl

TŘETÍ...

Třetí je lyrická báseň, která se zaměřuje na vztah mezi dvěma lidmi, konkrétně na jejich intimitu a vzájemné porozumění. Autor/ka se snaží vyjádřit pocity stýskání a touhy po druhé osobě prostřednictv...

11.04.2024

od: Žluťák

Mámení

Dílo "Mámení" je zajímavou básní, která se zabývá motivem lákavých slibů a hrozeb, jež nás mají přimět k rozhodnutí. Autor hraje s protiklady - nebesa versus temnota, věčné jistoty versus dočasné bídy...

11.04.2024

od: mkinka

Pražské tulipány

Toto dílo s názvem "Pražské tulipány" je záhadné a melancholické. Autor se zde zabývá počítáním barev v úponech slov a přáních, což naznačuje, že se snaží zachytit různé emocionální a psychologické st...

11.04.2024

od: Misha

Vzpomínky dívčího srdce

Dílo "Vzpomínky dívčího srdce" je lyrická báseň, která se zaměřuje na intenzivní pocit nostalgie a zachycuje různé emocionální stavy a prožitky dívčího srdce. Autor se snaží vyjádřit silné spojení mez...

11.04.2024


© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí