ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: IronDodo

Ako bolo!

Literární dílo "Ako bolo!" je básnickým textem, který se zaměřuje na téma lásky a emocí. Autor se ve svém díle snaží vyjádřit náladu, kterou prožívá ve vztahu a zároveň se snaží zachytit složité pocit...

29.03.2024

od: Dreamy

To co jí schází

Literární dílo "To co jí schází" pojednává o touze ženy po něze a bezpečí. Autor se zaměřuje na téma vojáků, jejichž konverzace o míru, ženách a práci jsou pro hlavní postavu zcela nepodstatné. Zárove...

29.03.2024

od: Dreamy

Nahoru - dolů

Literární dílo "Nahoru - dolů" je básnický text, který reflektuje pohyb života a touhu po objevování a poznávání nových míst a zkušeností. Autor zde vyjadřuje pocit nejistoty ohledně budoucnosti a zár...

28.03.2024

od: Anfádis

Vleže

Literární dílo "Vleže" je krátkým básnickým textem, který se zaměřuje na téma smrti a života. Autor zde zkoumá své vlastní pocity a myšlenky ohledně tohoto tématu, ale snaží se zachovat jarní veselou ...

28.03.2024

od: Paulín

Pálavská jezera

Poezie "Pálavská jezera" je lyrickým popisem krásné krajiny, která se nachází v okolí Pálavy. Autor zde využívá prostředků jako metafory, personifikace či aliterace, které pomáhají vytvořit bohatý obr...

28.03.2024

od: mkinka

Sama

Dílo s názvem "Sama" je krátkým básnickým textem, který je vysoce emotivní a osobní. Autor se v něm věnuje tématu paměti a zapomnění, zároveň zde zmiňuje svůj vnitřní svět a jistou nepřístupnost či iz...

28.03.2024

od: Denael

Vzkaz

Toto literární dílo "Vzkaz" je básnickým textem, který se zaměřuje na témata jako je ticho, nevyřčená slova a naděje na budoucnost. Autor se v něm zabývá otázkou, zda by bylo lepší promluvit a vyjádři...

28.03.2024

od: Misha

Píseň osamělosti

Toto literární dílo, nazvané "Píseň osamělosti", je emotivním vyjádřením bolesti a prázdnoty způsobené osamělostí a ztrátou milovaného člověka. Autor/autorka zde umně pracuje s metaforami a přirovnání...

28.03.2024

od: cappuccinogirl

SPOJENÉ PLANETY

Literární dílo "SPOJENÉ PLANETY" je pozoruhodné svou emocionální hloubkou a intimní atmosférou. Autor velmi citlivě vyjadřuje své pocity a myšlenky, a to jak prostřednictvím metafor, tak i skrze jedno...

27.03.2024

od: Paulín

Stáje

Toto literární dílo s názvem "Stáje" zachycuje krásu a sílu kladrubských koní při jejich pásmu z kočáru. Autor se v básni zaměřuje na pohyb a sílu koní, ale také na úžasnou atmosféru a svobodu, kterou...

27.03.2024

od: Anfádis

Multiplikace hovna

Dílo s názvem "Multiplikace hovna" je provokativní a zároveň důrazně naráží na něco zcela jiného, než se může na první pohled zdát. Autor se ve svém díle zaměřuje na způsob, jakým společnost často vyt...

27.03.2024

od: Misha

Žít bez lásky

Dílo "Žít bez lásky" je lyrická báseň zobrazující temnou stránku života bez lásky. Autor se zaměřuje na pocity samoty, chladu a smutku, které bez lásky prožívá. Báseň je silná ve svém vyjádření silné ...

27.03.2024

od: mkinka

Nic

Literární dílo s názvem "Nic" je krátké a minimalistické, což svědčí o autorově schopnosti vystihnout esenci výtvarnými prostředky. Zvolený název je velmi sugestivní a provokativní. Dílo má formu hai...

27.03.2024

od: Anfádis

Nonono

""Nonono"" je krátký a expresivní básnický text, který se zabývá vnitřním konfliktem mezi emocemi a rozumem. Autor se zamýšlí nad tím, zda je vhodné, aby srdce hájilo barvy jako symbol lásky a vášně, ...

26.03.2024

od: Žluťák

Já za to nemůžu

Dílo """Já za to nemůžu""" je zajímavou literární veršovanou povídkou o setkání umělce s amatérským pověšovačem obrazů. Autor se v ní věnuje tématu umění a profesionality, a to s jemnou ironií a humor...

26.03.2024

od: Zoroaster

Zpěvy nemilosti XXIX

Zpěvy nemilosti XXIX je básnická skladba, která je plná hlubokých myšlenek a přemítání o ženách hledajících harmonii s vesmírem a vlastním já. Autor zde vyjadřuje obdiv ke všem ženám, které hledají vn...

26.03.2024

od: Misha

Stín ztracené lásky

Literární dílo "Stín ztracené lásky" je emocionální básnická skladba, která se zabývá tématem ztráty a bolesti z lásky. Autor se dotýká silných emocí, jako jsou smutek, zoufalství a citová bolest, a p...

26.03.2024

od: Paulín

Labutě

Dílo nazvané "Labutě" je krátká básnická skladba, která se zaměřuje na vnímání krásy a klidu. Autor se zde zabývá popisem labutí, které vnímá jako bílé, čisté a šťastné tvory plavoucí na řece. Básník ...

26.03.2024

od: IronDodo

Na rozlúčku

Toto literární dílo se zdá být básnickou skladbou vyjadřující touhu po odpočinku a sjednocení s milovanou osobou. Autor zde propojuje motivy lásky, hry a tajemství, které však jsou zastíněny bolestí a...

26.03.2024

od: mkinka

Po

Toto literární dílo nazvané "Po" zachycuje melancholickou a smutnou náladu básníka. Autor se zamýšlí nad ztracenou láskou a vzpomínkami, které zůstaly. Text je plný silných emocí a vnitřního zápasu s ...

26.03.2024

od: Philogyny1

ale pak je tu ještě ta tma

Toto básnické dílo s názvem "ale pak je tu ještě ta tma" má zvláštní a neobvyklý charakter. Autor zde pracuje s různými obrazy a metaforami, které vytváří atmosféru tajemna a mystiky. Báseň je plná ná...

25.03.2024

od: mkinka

2340

Toto literární dílo s názvem "2340" je krátkou básní, která se zaměřuje na portrét ženy, která stojí bez světla a tupě zírá do okolí. Tato žena je vnímána lidmi jako němá a nemluví, což naznačuje izol...

25.03.2024

od: Žluťák

Maledictus terror horologium!

Tento básnický text s názvem "Maledictus terror horologium!" je plný emocí a silných výrazů. Autor zde zobrazil pocity frustrace a zoufalství. Básník zde vyjadřuje svou touhu po klidu a odpočinku, kte...

25.03.2024

od: Paulín

Autobus v půl

Literární dílo „Autobus v půl“ je lyrická báseň, která se zabývá tématem odloučení a čekání. Autor zde popisuje svou touhu a očekávání setkání s milovanou osobou, symbolizovaného příjezdem autobusu....

25.03.2024

od: Misha

Bouře v srdci

Toto literární dílo "Bouře v srdci" skvěle zachycuje živelnou sílu emocí a citů, které ve svém nitru člověk prožívá. Autor se v této básni pohrává se symbolikou bouře jakožto silného výrazu vášně a em...

25.03.2024

od: IronDodo

Jediná

Dílo „Jediná“ je lyrická báseň vyjadřující intenzivní pocit ztráty a touhy. Autor se ve svém textu zaměřuje na pocit samoty a ztrátu, kterou prožívá bez své milované osoby. Básnický jazyk je velmi emo...

25.03.2024

od: Anfádis

Na jistotu

Dílo "Na jistotu" je zajímavou kombinací básně a prózy, která se dotýká tématu jistoty a nejistoty v životě. Autor zde pracuje s motivem počítání bělostných lístků kopretiny, což symbolizuje touhu po ...

24.03.2024

od: Philogyny1

prší už i do slisované slámy

Dílo "prší už i do slisované slámy" je silně emotivní a konfrontuje čtenáře se vzpomínkami na promarněný čas a ztracenou lásku. Autor využívá syrového jazyka a konkrétních obrazů, které vedou čtenáře ...

24.03.2024

od: mkinka

Sedmnáctý dopis lásce

Literární dílo "Sedmnáctý dopis lásce" nám předkládá melancholickou a emotivní lyrickou báseň o ztrátě lásky a bolesti rozchodu. Autor se zde snaží vyjádřit své pocity osamělosti a zármutku ztráty mil...

24.03.2024

od: cappuccinogirl

POZDRAVENÍ

Literární dílo "POZDRAVENÍ" je básnickým textem, který se zaměřuje na popis ranní scény a pocitů spojených s novým dnem. Autor využívá výrazové prostředky jako oproti se, personifikace a metafora, což...

24.03.2024


© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí