Komentáře odeslané

Komentáře slouží k vyjádření vašich názorů, postojů či kritiky.

Nalezeno 69 záznamů. Zobrazuji 1-15.

Vlna covidová, vlna antidemokratická Publikoval(a): Racek | Úvahy » Politické

Děkuji za komentář.

30.11.2021 21:42:10 | Racekreagovat

Vlna covidová, vlna antidemokratická Publikoval(a): Racek | Úvahy » Politické

Děkuji za komentář. Ano, že svět nemohou řídit odborníci, je velmi důležitý vzkaz koronaviru, kterého jsme si dosud nevšimli. I odborníci se pletou, jsou ješitní, mohou jednat v něčím zájmu. Žádné odborné řešení nemá nárok na pravdu a správnost. Ministr Vojtěch se sice rozčiluje nad tím, že se covid politizuje, ale pokud se masivně zasahuje do životů lidí a říká se jim, za jakých podmínek mohou do práce, do školy nebo za zábavou, jde o věc výsostně politickou. Odborníci měli mít roli ve vývoji ve vakcíny, léku, v léčbě. Neměli jsme jim přenechat řízení celé společnosti. Vyvolali jsme tím jen chaos a nenávist, bohužel zatím stále nevíme, jak velké. A to, že jsme dovolili odborníkům vládnout, je dáno právě charakterem doby, oním duchem času, kdy již nemáme úctu k právům člověka, ale preferujeme někoho, kdo lidi vnímá jako čísla.

30.11.2021 18:49:54 | Racekreagovat

Vlna covidová, vlna antidemokratická Publikoval(a): Racek | Úvahy » Politické

Děkuji za čtení i zaslání odkazu. Ano, celá krize potvrzuje platnost Milgramova experimentu, který i opakovaně po letech vychází pořád stejně: 3 ze 4 lidí jsou schopni pustit do člověka silný proud jen proto, že jim to přikáže nějaká autorita. Většina z lidí, co během experimentu slepě poslouchali, se na konci pokusu ani nezeptala, zda ti, co dostávali elektrické šoky, jsou v pořádku a zda by jim neměl někdo pomoci.... Do takové míry spoléhali na to, že autorita má přece pravdu a že se o všechno postará.

29.11.2021 18:49:28 | Racekreagovat

Volby 2021 - další náhled Publikoval(a): Racek | Úvahy » Politické

Díky za komentáře.
Ohledně volebního systému si myslím, že ČR jako jazykově, národnostně, nábožensky homogenní země by měla mít spíše systém většinový, nicméně Ústava (a Ústavní soud) chtějí systém poměrný. Ale to je na delší debatu....

Ohledně dojmu o směřování špatným směrem se domnívám, že jsme momentálně v době, kdy se demokracii nevěří. Posledních dvě stě let se epochy důvěry a nedůvěry v demokratický systém střídají. Velká důvěra ve svobodu a demokracii (1848, 1918, 1945, 1968, 1989) bývala v mezidobích nahrazována vírou v autokracie, které kladou důraz na bezpečí a silné vůdce. My jsme právě v tomto bodě, v bodě, kdy věříme demagogům.
Tyto "vlny" jsou dány přirozenými výměnami generací, technologickými změnami/novými vynálezy a také tvrzeními politiků v těchto obdobích, že demokracie je slabá a není s to vyřešit problémy společnosti.
Hlavně však tito političtí hochštapleři (dnes populisté) lidem slibují, že stačí přenastavit politický systém, nahradit demokracii něčím jiným a vše bude lusknutím prstu vyřešeno. A my nebudeme muset dělat nic, své odpovědnosti se zbavíme. Tomu je pohodlné věřit, bohužel jde o víru zcela mylnou.

10.10.2021 21:25:42 | Racekreagovat

Volby 2021 - další náhled Publikoval(a): Racek | Úvahy » Politické

Díky za čtení a komentář.

10.10.2021 17:08:24 | Racekreagovat

Výročí 11. září Publikoval(a): Racek | Úvahy » Politické

Díky moc za komentář.

06.09.2021 18:47:51 | Racekreagovat

Jménem zdraví Publikoval(a): Racek | Úvahy » Politické

Děkuji za opakované čtení mého textu. Z toho, jak interpretuješ můj názor na demokracii, se opravdu může zdát, že od ní chceme poněkud málo. Ale zas tak málo to není. Síla politiky i demokracie je (a má být) velmi omezená. Politik má možnost během období, po které má zemi dočasně svěřenu, někam posunout. Jeho úspěchem je, pokud stát předává ve stejném stavu, v jakém ho převzal. Velkým úspěchem pak je, pokud jej předává ve stavu o něco lepším. V případě nespokojenosti, může být vyměněn ve volbách, které v autoritářských režimech možné nejsou, popř. fasádně probíhají, ale jsou manipulovány. Čili jako obvykle v debatě o demokracii se dostáváme ke známému Churchillovu výroku, že demokracie je velmi špatný systém vlády, bohužel neznáme lepší. Jakékoliv hledání alternativy vždy skončilo ještě větším průšvihem.
Pokud jde totiž o možné zlepšení světa, nesmíme začínat od politiků, ale u sebe. Bohužel zvláště my, Češi, máme tendenci vše shrnout právě na politiky a vůdce(viz Cimrmanovo "České nebe" - máme otce národa, otce vlasti, tatíčka národa atd.). V r. 1918 vybojoval stát Masaryk, v r. 1938 jsme prohru svedli na Beneše, únor 1948 svádíme také na něj. V roce 1989 jsme nahrnuli odpovědnost na Havla, kterého dnes nenávidíme, a pro změnu se spoléháme na Babišovo "bude líp".
Politika a člověk však nemají mít ambici dělat "velké věci". Ukazuje to i covidová krize.

17.06.2021 19:00:12 | Racekreagovat

Jménem zdraví Publikoval(a): Racek | Úvahy » Politické

Teze, že demokracie je slabá a nedokáže reagovat na údajné hrozby, není úplně dobrá. Takto začínala většina diktatur ve dvacátém století. Právě údajná pomalost je devizou demokracie, protože tím brání nastoupení teroru, jehož typickým znakem je právě ona akčnost (nediskutujeme, žádná odvolání nejsou, druhému názoru nenasloucháme, tvrdí většina nedemokratů). Účelem demokracie je možnost výměny politiků, čímž se brání nástupu tyranie. A to není málo. Demokracie tedy nemá vyřešit problém. To není v silách žádného politického systému, ani autoritářského, ani anarchistického, ani jakkoliv akčního.

16.06.2021 21:57:16 | Racekreagovat

Jménem zdraví Publikoval(a): Racek | Úvahy » Politické

Už se trochu dostáváme mimo téma článku, který chce říct, že státy se nemají řídit ideologickými cíly ani čísly uveřejňovanými na internetu, ale zákony, jejichž obsahem je pokud možno spravedlnost a které tvoří zdrženlivá, nikoliv aktivistická politika.
Nicméně je jasné, že moc národních vlád se ekonomickou globalizací oslabována. Přesto pokud vlády mohou zakázat cestování a omezit podnikání, jakoby si kus té moci braly zpět. Teď už je jen otázka, co je pro občana horší. Zda horlivé vlády omezující svobodu v "nějakém" ideologickém zájmu nebo globalizační procesy ovládané snahou o zisk. Historie však učí, že pokud se člověk cestou politické ideologie pokusil napravovat svět, nedopadlo to moc dobře.

15.06.2021 20:40:01 | Racekreagovat

Jménem zdraví Publikoval(a): Racek | Úvahy » Politické

Tak asi nikdo z nás do toho úplně nevidíme, ale nevím, nevím... Kapitalismu tato krize asi úplně nepomáhá. Naopak posiluje moc státu.

14.06.2021 21:20:34 | Racekreagovat

Jménem zdraví Publikoval(a): Racek | Úvahy » Politické

Ano, honba za očkováním i tam, kde je to sporné (ti co prodělali, děti) je důsledkem právě toho, že se společnost začne aktivisticky řídit podle nějakého stanoveného cíle. Následně se v daném zájmu začnou obhajovat věci, které bysme jinak označili za naprosto nepřijatelné.

12.06.2021 14:57:07 | Racekreagovat

Jménem zdraví Publikoval(a): Racek | Úvahy » Politické

Díky za komentář. Já bych EU asi tak úplně nevinil, protože ty hygienicko-zdravotnické systémy jsou na EU nezávislé, a různá omezení tak bez ohledu na EU zaváděly samy vlády členských států. A i ten covid pas asi vyšel z iniciativy jednotlivých zemí.

11.06.2021 22:48:30 | Racekreagovat

Jménem zdraví Publikoval(a): Racek | Úvahy » Politické

Děkuji za krátký, avšak výstižný komentář. Ano, ponechání cukroví je při braní svobody důležité. Zde je možná i důvod, proč vláda nezavřela firmy a fabriky a průmysl, jak řekl prezident lékařské komory, zvítězil nad zdravotnictvím. Při zavření průmyslu by se totiž většině lidu už velmi výrazně sáhlo na peníze a nemuseli by to překousnout. Vláda se to tedy neodvážila riskovat.

11.06.2021 22:46:01 | Racekreagovat

Ústavní soud horlivý Publikoval(a): Racek | Úvahy » Politické

Máte pravdu, že strany občas obchází parlament, jsou to ony, kdo určují kandidáty a do těchto procesů nevidíme, takže určitě politická strana není dokonalost sama a je v ní prostor pro klientelismus atd.
Je to však nástroj, jak vyjadřovat politické zájmy a lepší nástroj nemáme. Pokusy nahradit strany všezahrnujícím hnutím, které má údajně zastupovat zájmy všech občanů, např. dnes hnutí ANO, dříve třeba Občanské fórum, obvykle selhávají.
Problém však je nikoliv ve stranách, ale v osobách mnoha politiků, kteří jsou dnes spíše celebritami a na sociálních sítích říkají to, o čem si myslí, že lidé chtějí slyšet. Politické programy tak neurčuje strana samotná dle nějaké ucelené politické myšlenky (levicové, pravicové, ekologické atd.), ale určují je média a internet dle momentální, jednodenní nálady.
Druhým problémem je populismus. Populista nechce diskutovat věcně, ale morálně. Své oponenty označuje za zloděje a korupčníky, ukazuje prstem a říká "Vy jste ti zlí". A právě taková rétorika znemožňuje dosažení shody, neboť soupeři populistů se musí podobnou mincí bránit. A k této vyhrocenosti, obávám se, může dojít i při diskusi o novém volebním zákoně.

15.02.2021 19:45:07 | Racekreagovat

Máte ještě demokracii?, ptá se nás virus Publikoval(a): Racek | Úvahy » Politické

Díky za komentář a čtení. Perzekucí jsem měl v tomto kontextu na mysli nikoliv korupční či jiné aféry, ale popravy, vězení, šikanu, vyhazovy z práce atd., a to těch, kteří mají jiný názor nebo jsou jinak pro režim nepohodlní, resp. jsou oněmi ideologickými nepřáteli. K takovému druhu pronásledování v souvislosti s nynější pandemií nedochází, byť někteří, co si dovolili sdělit odlišný názor, byli zlostnou většinou donuceni k veřejné sebekritice a omluvě (např. herec Jan Hrušínský, moderátor P. Suchoň).
Jinak ale máte pravdu, že i některá další omezení svobody projevu se dějí, např. na amerických univerzitách vůči profesorům, co nesdílí obecně korektní názor. Určitou formou agrese a perzekuce je pak i kampaň Me too.

14.02.2021 09:24:34 | Racekreagovat

Stránky: 1 [2] [3] [4] [5]
© 2004 - 2021 liter.cz v1.5 | Facebook, Twitter